Abraze (gynekologie)

Z WikiSkript

Heslo

Abraze (z lat. ab-, rado – škrabu)

Viz kyretáž. Jedná se o způsob získání materiálu endometria (sliznice děložní) a sliznice cervikální (hrdla děložního). Abraze je součástí kyretáže.


Odkazy

Související články

Literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ, et al. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 508 s. ISBN 978-80-247-2832-2.