Air-abraze

Z WikiSkript

Air-abraze je otryskávání povrchu kazivé léze proudem krystalků Al2O3 (částice – desítky μm). Částice jsou poháněny vzduchem (popř. N2, CO2) pod tlakem 200 až 1100 kPa. Proud krystalků nesených plynem je usměrňován koncovými tryskami. Ústí těchto trysek mohou být skloněna pod různými úhly (dostupnost všech lokalit v dutině ústní). Rychlost preparace záleží na použitém tlaku a vzdálenosti ústí trysky od zubu. Hloubka preparace se pohybuje v rozmezí 1 až 2 mm.

Nevýhody
 • kavita nemá přesné stěny – vhodná jen pro adhezivní techniku;
 • riziko poranění měkkých tkání → je nutná jejich ochrana (kofferdam, vatové válečky…);
Výhody
 • naprosto bezbolestné ošetření, bez hluku a vibrací;
 • velmi vhodné k ošetřování dětí.
Indikace
 • preparace povrchových defektů ve sklovině;
 • čištění fisur a příprava povrchu skloviny k pečetění;
 • odstraňování a opravy kompozitních, skloionomerních a porcelánových výplní;
 • zábrus ostrých hran zubu;
Výrobky a výrobci
 • RONDOflex® od KaVo, Air Dent® od SS White
Podobný přístroj je tzv. air flow. Ten slouží k odstraňování zubního kamene a pigmentu a místo písku používá jedlou sodu nebo jiné soli.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.
 • Přednášky MUDr. M. Kašparová