Kofferdam

Z WikiSkript

Heslo
ZahnarztAlen5690 Kofferdam.JPG

Kofferdam je prostředek určený k zajištění suchého operačního pole v dutině ústní.

Odkazy

Související články

Doporučená literatura

  • PEŘINKA, Luděk a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2003. ISBN 80-903181-2-6.
  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.