Kofferdam/použití

From WikiSkripta

Kofferdam je prostředek určený k zajištění suchého operačního pole v dutině ústní.

Indikace[edit | edit source]

 • endodoncie;
 • adhezivní technika – pečetění fisur, výplně, adhezivní inlaye, fasety, adhezivní můstky;
 • konzervační ošetření, především u rizika infekce (HBV, HIV atd.);
 • zlaté tepané výplně;
 • bělení v ordinaci.

Kontraindikace[edit | edit source]

 • obstrukční plicní onemocnění (astma);
 • epilepsie;
 • alergie na latex, popř. použít silikonový kofferdam
 • pacient, který špatně psychicky snáší umístění blány přes ústa (pocity dušení atd.).
Správně nasazený kofferdam

Výhody[edit | edit source]

 • ochrana pacienta před vdechnutím, polknutím nástroje, chemikálií, kazivých hmot, zbytků výplně;
 • zajištění čistého nekontaminovaného operačního pole;
 • odsunutí jazyka a tváří z operačního pole;
 • zabránění pacientovi ve vypláchnutí si a tím kontaminaci slinou;
 • zkrácení celkového času ošetření;
 • přehledné pracovní pole.

Instrumentarium[edit | edit source]

 • gumová (latexová) blána (pozor na alergie);
 • šablona;
 • perforační kleště – vytvoření 5-6 otvorů (0,5–2,5 mm);
 • aplikační kleště;
 • svorky (spony);
 • napínací rámeček;
 • lubrikanty, floss, klínky, gumové kroužky, Kerrovu otiskovací hmotu (pro utěsnění mezi zubem a blánou).

Gumová blána[edit | edit source]

 • 15 x 15 cm (nebo 12,5 x 12,5 cm);
 • 5 stupňů tloušťky;
 • v praxi je téměř univerzálně použitelná tloušťka medium (0,2 mm) – zelená nebo modrá;
 • důležité je, aby byl otvor v bláně čistě vyseknutý, jinak dochází při nasazení k natržení blány.

Děrovací šablona[edit | edit source]

 • pro dočasné i stálé zuby.

Svorky[edit | edit source]

 • anteriorní, premolárové, molárové;
 • s křidélky nebo bez;
 • cervikální nebo labiální;
 • distální;
 • retenční;
 • retrakční – k retrakci gingivy (Schulz clamps, Brinker tissue retractor).

Napínací rámeček[edit | edit source]

 • z umělé hmoty;
 • není rtg kontrastní;
 • existují i z ocelového drátu (podle Younga) – různé velikosti, tvarovány podle profilu obličeje;
 • výhodný je rámeček sklápěcí (podle Sauvera) – umožňuje rtg během ošetření.

Nasazení kofferdamu[edit | edit source]

Bow technika[edit | edit source]

 • provedení perforace blány;
 • nasuneme oblou část spony do otvoru v bláně (vyčnívá do DÚ);
 • svorku nasadíme na zub;
 • zbytek blány přetáhneme přes ramena;
 • nevýhoda: špatný přehled při nasazování spony;
 • výhoda: není nutná asistence.

Wing technika[edit | edit source]

 • do otvoru v bláně napřed zavedeme obě křidla spony (můžeme rovnou připnout na rámeček);
 • usadíme svorku na zub;
 • přetáhneme zbytky blány přes křídla;
 • nevýhoda: horší přehled o posazení hrotů spon na zubu;
 • výhoda: rychlá aplikace, není nutná asistence;
 • použití: endodoncie: sólo zub, (nebo kavita I. třídy);
 • blána v aproximálním prostoru brání zhotovení výplně.

Rubber first[edit | edit source]

 • nejprve nasadíme blánu na zub – poté nasadíme sponu;
 • výhoda: umožňuje aplikaci téměř všech typů spon;
 • nevýhoda: vyžaduje asistenci;
 • použití: výplně;
 • pro více zubů.

Clamp first[edit | edit source]

 • nejprve nasadíme sponu na zub;
 • poté přetahujeme blánu;
 • doporučuje se spona bez křidélek;
 • nevýhoda: možnost natržení blány při přetahování blány přes sponu;
 • výhoda: dokonalý přehled při nasazování spony.

Komplikace[edit | edit source]

 • v případech, kdy nelze sponu nasadit (kořen ulomen, destruován kazem subgingiválně), nutno odstranit přerůstající gingivu (elektrokauterem), který brání i krvácení;
 • často se zub musí nejdříve dostavit, potom se nasadí kofferdam;
 • někdy nasadíme spony i na vedlejší zuby, při potřebě zmenšení tahu blány;
 • někdy nasazujeme spony jen na vedlejší zuby, na preparovaný zub použijeme floss.


Alternativa[edit | edit source]

 • použití vatového válečku a savky – výjimečně dostačující ve frontální oblasti horních zubů u klidného pacienta.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PEŘINKA, Luděk a Eva ZÁHLAVOVÁ. Základy klinické endodoncie. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2003. ISBN 80-903181-2-6.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.