Akantóza

Z WikiSkript

Heslo

Charakteristika

Hyperkeratóza (nahoře) a akantóza (níže) u lichen simplex chronicus

Rozšíření epidermis podmíněné zmnožením buněk stratum spinosum.[1] Může se vyskytovat jako reakce na chronické dráždění – zánětlivé procesy, nádory.

Patří mezi histopatologické nálezy u lichen ruber planus.


Odkazy

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 0 s. ISBN 978-80-7262-371-6.


Související články

Reference

  1. VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. ISBN 978-80-7345-166-0.