Akvaporin

From WikiSkripta

Akvaporin je integrální membránový protein regulující tok vody přes membránu.

Schéma akvaporinu

Mechanismus funkce[edit | edit source]

Voda nezávisle na teplotě prostupuje přes póry v membránových integrálních proteinech – porinech. Tyto vodní kanály jsou selektivní pro prostup vody, neprocházejí jimi soluty ani malé molekuly (močovina má vlastní specifický kanál).

Některé z těchto kanálů jsou řízeny chemicky, u jiných není regulace dosud známa.

Vysoká specificita je dosažena průměrem kanálu 0,2 nm (neprojde ani H+, OH-). Voda prochází nepřetržitým proudem 2-4.109 molekul za sekundu.

Štruktúra[edit | edit source]

  • Molekulová hmotnosť 30 kDa;
  • 6 hydrofóbnych úsekov (domén);
  • molekuly tvoria tetramery (voda prechádza každou molekulou zvlášť);
  • 10 typov akvaporínov H (AQP0–AQP9);

Výskyt[edit | edit source]

Lokalizace Typ akvaporinu
Erytrocyty AQP1
Distálny segment nefronu AQP2,3
Plexus choroideus APQ1
Plíce APQ4
Slinné a slzné žlázy APQ5

Ich permeabilita je v mnoho prípadoch riadená vazopresínom (AQP2).


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.