Apexifikace

From WikiSkripta

Apexifikace je úkon, při kterém se uzavírá kořen devitalizovaného zubu s nedokončeným vývojem.

Používané materiály[edit | edit source]

Možná rizika[edit | edit source]

  • Nedostatečná retence zubu,
  • resorpce kořene.

Postup[edit | edit source]

  • Vypracování kanálku,
  • zaplnění příslušným materiálem,
  • postupné uzavírání otevřeného apexu kořene (díky činnosti buněk Hertwigovy pochvy/díky tvorbě tvrdých substancí v pojivové tkáni),
  • pravidelné kontroly/výměna pasty,
  • uzavření apexu cca po 12–18 měsících,
  • zhotovení definitivní výplně kořenového kanálku.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • PEŘINKA, Luděk. Endodontické ošetření [přednáška k předmětu Endodoncie, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 4.11.2013.