Asistivní technologie

Z WikiSkript

Asistivní technologie je souhrnné označení pro pomůcky, které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Pod pojem asistivní technologie lze zahrnout nejen tyto pomůcky samy o sobě, ale i služby spojené s jejich poskytováním.

Rozdělení asistivních technologií[upravit | editovat zdroj]

Technická pokročilost asistivních technologií nemusí nezbytně dosahovat "kosmického výzkumu", pod pojem asistivních technologií spadají vedle vysoce sofistikovaných pomůcek nahrazujících funkci zraku i zdánlivě prostý suchý zip usnadňující oblékání.

Vedle pomůcek víceméně protetického rázu představují rozsáhlou oblast asistivních technologií pomůcky usnadňující komunikaci s počítačem. Vzhledem k velkému významu výpočetní techniky a zejména pak Internetu v současné komunikaci představuje zajištění dostatečné komunikace s počítačem faktor zásadně ovlivňující kvalitu života.

Asistivní technologie tedy pokrývají velmi širokou oblast, pod pojem asistivní technologie lze zahrnout následující oblasti:

 1. Architektonické úpravy (např. adaptace bydlení)
 2. Senzorické pomůcky – pomůcky usnadňující vnímání (např. naslouchadla, kochleární implantát, brýle, umělá sítnice,...)
 3. Výpočetní technika – specifický software i hardware (např. čtecí programy, klávesnice s Braillovým písmem,...)
 4. Protézy a ortézy
 5. Pomůcky pro usnadnění osobní mobility (např. invalidní vozík)
 6. Modifikace nábytku a vybavení bytu
 7. Pomůcky pro rekreaci a sport
 8. Služby zahrnující výběr vhodných pomůcek a nácvik jejich používání

Poruchy vidění a ztráta zraku[upravit | editovat zdroj]

Počítačová klávesnice, pod ní je výstupní zařízení zobrazující text v Brailllově písmu

Usnadnění práce s počítačem[upravit | editovat zdroj]

 • nastavení většiny operačních systémů umožňuje zvětšit text na monitoru
 • software zvětšující část monitoru
 • softwareové čtečky – programy, které převádějí text na mluvené slovo
 • vysoký kontrast a velké rozměry popisu klávesnice
 • klávesnice uzpůsobené pro orientaci hmatem
 • náhrada funkce myši jednoduchými klávesovými zkratkami
 • hlasový vstup textu
 • "monitory" zobrazující text v Braillově písmu
 • doporučení pro tvorbu internetových stránek usnadňující zpracování textu čtečkou

Usnadnění čtení dokumentů[upravit | editovat zdroj]

 • lupa
 • elektronické zvětšovače - na rozdíl od lupy zobrazí na monitoru rozsáhlejší oblast dokumentu
 • databáze elektronických dokumentů v textové podobě
 • databáze elektronických dokumentů v audio podobě


Poruchy slyšení a ztráta sluchu[upravit | editovat zdroj]

Analogové naslouchadlo

Podpora slyšení[upravit | editovat zdroj]

Náhrada sluchu jiným vjem[upravit | editovat zdroj]

 • výstražné pomůcky – v případě, kdy nelze dosáhnout dostatečného slyšení, lze akustický signál (budík, zvonek u dveří, pláč dítěte..) převést na jiný (světelné signály, drobné vibrace,...)
 • simulánní tlumočení do znakového jazyka
 • videotelefonické spojení

Poruchy pohybových schopností[upravit | editovat zdroj]

Trackball, vstupní zařízení, které může být v některých případech poruch pohybových schopností ovladatelné snáze než klasická myš.
Přepínač (switch) ovládaný nohou.

Komunikace s počítačem[upravit | editovat zdroj]

 • trackball, joystick
 • rozměrově či ergonomicky modifikované klávesnice
 • přepínač ovládaný mrknutím víčka, dechem nebo pohybem končetiny
 • klávesnice založená na sledování pohybů oka (Eyegaze)
 • komunikace pomocí snímání pohybů nohou
 • komunikace pomocí snímání pohybů úst nebo jazyka
 • hlasový vstup

Každodenní život[upravit | editovat zdroj]

 • invalidní vozíky
 • protetické pomůcky
 • elektronické ovládání prvků prostředí, jejich běžné užití je poruchou znemožněno nebo ztíženo (např. otevírání dveří)
 • pomůcky a konstrukční úpravy umožňující řízení automobilu
 • pomůcky umožňující nebo usnadňující rehabilitaci a cvičení

Poruchy duševních schopností[upravit | editovat zdroj]

 • čtečky dokumentů (v případě poruchy spojené se sníženou schopností číst)
 • hlasový vstup počítače (v případě poruchy spojené se sníženou schopností psát)
 • slovníky a kontrola pravopisu (zejm. dysgrafie)
 • audiovizuální instrukce pro provádění běžných činností (mentální retardace, demence)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ROBITAILLE, Suzane. The illustrated guide to assistive technology and devices: tools and gadgets for living independently. 1. vydání. 2010. ISBN 978-1-932603-80-4.


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]


 • Sjednocená organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Blind Friendly Web [online]. [cit. 27.3.2011]. <http://blindfriendly.cz/>.