Barrovo tělísko

From WikiSkripta

Heslo

Barrovo tělísko (známé také pod názvem sex-chromatin) je hrudkovitý útvar tvořený nahromaděným chromatinem přiléhajícím na vnitřní jadernou membránu. Představuje inaktivovaný X-chromozóm a je viditelný i v interfázi. Pojmenováno je po svém objeviteli, kanadském lékaři Murray Llewellyn Barrovi, který tento útvar popsal v roce 1948.