Bias

Z WikiSkript

Heslo

Bias je systematická chyba ve sběru, analýze a interpretaci dat, která vede ke zkreslení konečných výsledků. Bias může být různého typu, např.:

  • bias měření (vychýlení měření, systematická chyba v technickém slova smyslu): Systematická chyba vlastní měřící techniky.
  • selection bias: Systematická chyba způsobená nenáhodným výběrem pokusných subjektů, takže jsou porovnávány dvě nesrovnatelné skupiny.
  • publication bias: Systematická chyba způsobená větší ochotou publikovat pozitivní výsledky, může vést k nadhodnocení výsledků při metaanalýze.
  • reporting bias: Systematická chyba uplatňující se zejm. při retrospektivních analýzách, vyšší nebo naopak nižší ochota subjektů uvádět některé důležité informace.


Odkazy

Externí odkazy

Související hesla

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.