Biomateriály ve stomatologii

Z WikiSkript

Výběr materiálu ve stomatologii vždy závisí na jeho mechanicko-fyzikálních vlastnostech, ale také na biologické snášenlivosti. Toto kritérium je velmi důležité hlavně v implantologii. Implantát totiž může iniciovat vnitřní obranný systém, po čemž dojde k narušení materiálu, jeho rozpuštění a korozi. Mikročástice materiálu mohou být přenášeny do vzdálených míst v organismu, tomuto jevu se říká metalóza.

Základní požadavky[upravit | editovat zdroj]

 • neškodnost celému organismu
 • biologická snášenlivost a stabilita
 • pevnost a elektrochemická stálost
 • rentgenkontrast, estetika, snadná hygiena
 • finanční dostupnost

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

Základně rozdělujeme biomateriály na:

 • biotolerantní
 • bioinertní
 • bioaktivní

Materiály biotolerantní[upravit | editovat zdroj]

Základními biotolerantními materiály jsou kobaltové slitiny. Tyto materiály jsou tkáněmi pouze tolerovány, mezi kostí a implantátem dochází k fibrointegraci, což ale není pro dlouhodobou funkci vhodné. Další nevýhodou je podléhání korozi.

Materiály bioinertní[upravit | editovat zdroj]

Do této skupiny patří titan a jeho slitiny. Vhojování se děje pomocí osteointegrace (za splnění více předpokladů). Takovéto materiály jsou tkáněmi plně akceptovatelné.

Materiály bioaktivní[upravit | editovat zdroj]

Mezi bioaktivní materiály řadíme:

 • hydroxyapatitovou keramiku
 • trikalcium a tetrakalcium fosfátovou keramiku
 • bioaktivní sklokeramiku

Z materiálů se uvolňují kalciové a fosfátové ionty a dávají tak vzniknout oseokondukčním procesům. Dochází k naprosté biointegraci.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠIMŮNEK, Antonín. Dentální implantologie. 2. vydání. Hradec Králové : Nucleus HK, 2008. ISBN 978-80-87009-30-7.