Bulbus oculi (SFLT)

Z WikiSkript

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Preparát 1[upravit | editovat zdroj]

Cornea – upr.jpg

Název: Rohovka (Cornea) – přehled (HE)

Popis: 1 – epithelium anterior (mnohovrstevní dlaždicový epitel nerohovějící – 6 vrstev), membrana limitans anterior Bowmani,

2 – substancia propria, 4 – membrana limitans posterior Descemeti, 5 – epithelium posterior (jednovrstevný epitel plochý),

V – vzduch, CA – camera anterior (přední oční komora vyplněná komorovou tekutinou)

Preparát 2[upravit | editovat zdroj]

Epitel rohovky.jpg

Název: Rohovka (Cornea) – detail (HE)

Popis: 1 – epithelium anterior (mnohovrstevný dlaždicový epitel nerohovějící – 6 vrstev), membrana limitans anterior Bowmani,

2 – substancia propria představuje 90% tloušťky rohovky (tvoří ji kolagenní fibrily, proteoglykany, voda a fibroblasty-keratocyty),

V – vzduch

Preparát 3[upravit | editovat zdroj]

Přechod rohovky a spojivky 6.jpg

Název: Přechod rohovky ve spojivku (HE)

Popis: ES – epitel spojivky (vícevrstevný cylindrický nerohovějící) je pokračováním epitelu rohovky pER, SR – stroma rohovky

je řídké vazivo s obsahem imunitních buněk, žírných buněk a četných krevních cév, které okolo limbu tvoří krevní síť,

c – céva, pER – přední epitel rohovky (mnohovrstevný dlaždicový epitel nerohovějící – 6 vrstev), bm – Bowmanova membrana,

SP – substancia propria rohovky, dm – Descemetova membrana, zER – zadní epitel rohovky (jednovrstevný epitel plochý),

V – vzduch, CA – camera anterior (přední oční komora), KT – komorová tekutina, šipka – přechod rohovky ve spojivku

Preparát 4[upravit | editovat zdroj]

Iridokorneální úhel 4.jpg

Název: Iridokorneální úhel – spojení duhovky a rohovky (HE)

Popis: ES – epitel spojivky (vícevrstevný cylindrický nerohovějící) je pokračováním epitelu rohovky, c – cévy, SP – substancia

propria rohovky, dm – Descemetova membrana, zER – zadní epitel rohovky (jednovrstevný epitel plochý), ICu – iridokorneální

úhel (duhovko-rohovkový), ED - epitel duhovky (dvouvrstevný, obě vrstvy jsou pigmentovány), CA – camera anterior (přední oční

komora)

Preparát 5[upravit | editovat zdroj]

IRIS 4.jpg

Název: Duhovka (Iris) – přehled (HE)

Popis: Ep – epitel duhovky (dvouvrstevný pigmentovaný), MSP – musculus sphincter pupillae, MDP – musculus dilatátor pupillae,

PR – plica radians, P – pupilla (zornice), CA – přední oční komora, Č – strana duhovky přivrácená k čočce

Preparát 6[upravit | editovat zdroj]

Iris 5.jpg

Název: Duhovka (Iris) – detail (HE)

Popis: Ep – epitel duhovky (dvouvrstevný pigmentovaný), MSP – musculus sphincter pupillae, MDP – musculus dilatátor pupillae,

PR – plica radians, P – pupilla (zornice), CA – přední oční komora, Č – strana duhovky přivrácená k čočce

Preparát 7[upravit | editovat zdroj]

Řasnaté těleso 5.jpg

Název: Řasnaté těleso (Corpus ciliare) – přehled (HE)

Popis: 1 – vnější vrstva epitelu řasnatého tělesa, 2 – vnitřní vrstva epitelu řasnatého tělesa, 3 – pars plicata řasnatého tělesa

tvoří komorovou vodu, C – cévy/kapiláry řasnatého tělesa mají fenestrace, CP – camera posterior (zadní oční komora),

Skl – skléra (bělima), R-PC – sítnice pars caeca

Preparát 8[upravit | editovat zdroj]

Pars caeca retinae.jpg

Název: Řasnaté těleso (Corpus ciliare) – detail (HE)

Popis: 1 – vnější vrstva epitelu řasnatého tělesa, 2 – vnitřní vrstva epitelu řasnatého tělesa, C – cévy

Preparát 9[upravit | editovat zdroj]

Lens – upr.jpg

Název: Čočka (Lens) – sagitální řez přehled (HE)

Popis: přední plocha čočky (A) a zadní plocha čočky (P) se stýkají v ekvátoru (Ek), C – capsula (pouzdro čočky původem

bazální lamina ektodermu), Ep – epitel je pouze na přední ploše čočky (jednovrstevný kubický až cylindrický směrem k ekvátoru),

K – kůra čočky (obsahuje mladší čočková vlákna), D – dřeň čočky (obsahuje starší vlákna)

Preparát 10[upravit | editovat zdroj]

Lens 3.jpg

Název: Čočka (Lens) – detail (HE)

Popis: P - zadní plocha čočky, C – capsula (pouzdro čočky), čv – čočkové vlákna nově vzniklá z buněk, které ještě obsahují jádra

Preparát 11[upravit | editovat zdroj]

Retina 9.jpg

Název: Sítnice (Retina) – přehled (HE)

Popis: 1 – stratum pigmentosum retinae, 2 – vrstva jader odpovídajících tyčinkám a čípkům, 3 – vrstva jader bipolárních buněk,

4 – vrstva jader gangliových buněk, 5 – vrstva axonů gangliovývh buněk, CV – corpus vitreum (sklivec), R – retina, CH – choroidea

(cévnatka), A – arterioly, S – skléra (bělima)

Preparát 12[upravit | editovat zdroj]

Skléra a chorioidea.jpg

Název: Vrstvy očního bulbu (HE)

Popis: 1 – stratum pigmentosum retinae, CH – choroidea (cévnatka), S – skléra (bělima), A – amoce sítnice je častá v tomhle místě

(v histologických preparátech je odchlípení sítnice běžný jev)

Smyslové orgány[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Studijní materiály k preparátu[upravit | editovat zdroj]