Celokeramická náhrada

Z WikiSkript

Indikace celokeramických náhrad

 • Inleje;
 • Onleje;
 • Overleje;
 • Estetické fasety;
 • Kořenové inleje;
 • Jednotlivé korunky;
 • Tříčlenné můstky – maximálně jeden mezičlen.

Tyto konstrukce jsou nejvhodnější pro pacienty, kteří chtějí dosáhnout maximální estetické kvality ošetření, u nichž je prokázána alergie na kovy nebo kteří věří, že mají reakci na kovové slitiny ve stomatologii.

Kontraindikace celokeramických náhrad[upravit | editovat zdroj]

 • Rozsah fixní náhrady dva a více mezičlenů.
 • Nedostatek prostoru pro zajištění minimální tloušťky pláště.
 • Relativní kontraindikaci zůstává cena.

Pracovní postup - celokeramická konstrukce[upravit | editovat zdroj]

Základem je exaktní preparace na široký stabilní schůdek – ten brání pružení a torzi náhrady při zátěži; okluze je redukována o 1,5–2 mm. Izoluje se 2–3 vrstvami laku o tloušťce asi 45 mikrometru. Model se dubluje silikonem. Zhotoví se pracovní model ze speciální hmoty, která je svým složením blízká formovacím hmotám. Hranice preparace se vyznačí speciální konturovací tužkou. Mechanicky odolná nosná konstrukce se zhotoví postupným vrstvením keramické hmoty – nanáší se rozmíchaná hmota z prášku a tekutiny z keramického oxidu o minimální síle 0,5–1 mm, event. litím keramické hmoty do dělené formy. Ve 2. fázi se na konstrukci nanáší vrstvy keramického materiálu požadovaného tvaru.

Konstrukce mohu být trojího typu:

 • infiltrační (InCeram Vita);
 • zhotovená tlakováním (Empress 2, Ivoclar);
 • frézováním (Procera AllCeram).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.