Chirurgická léčba chronických otitid

From WikiSkripta

Chirurgie ucha

Rozlišujeme 2 typy chirugický výkonů:

 1. Operace sanační: cílem sanační operace je odstranit patologický proces (chronický zánět středouší s cholesteatomem, nádor pyramidy).
 2. Operace rekonstrukční: navazuje na sanaci, jejím cílem je obnovit fyziologickou funkci středoušního převodního systému.

Chirurgické přístupy

 • retroaurikulární přístupza boltcem;
 • endaurální přístuppřes zvukovod;
 • endomeatální přístuppřed bubínkem provedeme malý řez ve zvukovodu.

Ve všech 3 případech se jedná o mikrochirurgické postupy (mikroskop, mikroinstrumentárium, kostní fréza).

Sanační operace

Sanační výkony se dělí na:

 • Otevřené: zde řadíme tzv. tympanomastoidektomii, jejímž principem je odstranění zadní a horní stěny zevního zvukovodu a vytvoření velké, suché, kůží vystlané dutiny, která ústí do zvukovodu. Dojde ke spojení sklípků v processus mastoideus, antra, bubínkové a nadbubínkové dutiny. Lepších funkčních výsledků však dosahujeme uzavřenými metodami.
 • Uzavřené: středoušní dutina zůstává oddělena od zevního zvukovodu.
  • wall–up (zadní a horní stěnu zvukovodu neodstraňujeme);
  • wall–down (zadní a horní stěnu odstraníme a následně pomocí autologního (meatoplastika) nebo syntetického materiálu znovu vytvoříme).

Rekonstrukční operace

Myringoplastika

Schéma převodního systému ucha - bubínek znázorněn červeně: a – bubínek, b – kladívko, c – kovadlinka, d – třmínek, e – středoušní dutina

Myringoplastika je rekonstrukční chirurgický výkon, jehož cílem je obnovení funkce bubínku. Jedná se buď o zacelení bubínku, nebo o jeho znovuvytvoření. Při retromyringické myringoplastice se volný štěp (autologní fascie z m. temporalis, perichondrium, chrupavka) podkládá pod bubínek (underlay).

Tympanoplastika

Tympanoplastika je chirurgický výkon, který se snaží o znovuvytvoření funkčního převodního systému ucha. Řadí se mezi tzv. rekonstrukční operace, což jsou operace, jejichž cílem je obnovit funkci středního ucha. V rámci sanačních chirurgických výkonů je často nutné odstranit kůstku postiženou zánětem (kladívko, kovadlinka). Takto vzniklý defekt je třeba následně chirurgicky řešit – tympanoplastika.

K tomu, abychom mohli indikovat tympanoplastiku, je zapotřebí, aby:


Klasifikace tymponoplastik
 • Tympanoplastika I: suprastruktury třmínku a manubrium kladívka jsou zachovány, zbytek středoušního převodního systému je nahrazen s využitím protézky PORP (partial ossicular replacement prosthesis).
 • Tympanoplastika II: všechny středoušní kůstky chybí, jsou nahrazeny protézkou TORP (total ossicular replacement prosthesis).

K výrobě protézek se využívá materiálů autologních (chrupavka, kost) i syntetických (plast, kovy, apod.).

Před a po tympanoplastice

Odkazy

Zdroj

Použitá literatura

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.