Denervačná hypersenzitivita

Z WikiSkript

Princíp[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pri masívnom poškodení motorického nervu vedúceho ku kostrovému svalu, kedy je preťatý alebo rozdrvený axón, dochádza ku kompletnej degenerácii distálnej časti axónu. U štruktúr inervovaných priamo zničenými neurónmi sa následne rozvíja extrémna senzitivita na acetylcholin. U susedných štruktúr k žiadnej zmene nedochádza.

Poškodenie a regenerácia neurónu

Mechanizmus vzniku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Táto hypersenzitivita sa vytvorí v oblasti postsynaptických štruktúr ako dôsledok absencie transmitéru (acetylcholínu), ktorý tam bol vedený neurónom než došlo k jeho poškodeniu. Tieto štruktúry na neprítomnosť signálov reagujú aktiváciou väčšieho počtu receptorov a syntézou nových. Oblasť svalovej membrány reagujúcej na prítomnosť acetylcholínu sa zväčší a zasahuje aj mimo nervovosvalovú platničku. Za fyziologického stavu sú na tejto membráne prítomné nikotínové receptory dospelého typu obsahujúce podjednotku ε. U denervovaného svalu sa však začnú objavovať receptory s fetálnou podjednotkou δ. Po regenerácii neurónu tieto receptory opäť vymiznú a senzitivita sa navráti k norme.

Obdobnú hypersenzitivitu pozorujeme aj pri denervovanom hladkom svale, exokrinných žľazách (okrem žliaz potných).

Príklady[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokusnému zvieraťu sú preťaté postgangliové sympatické vlákna vedúce k jednej zornici. Po určitom čase je zvieraťu intravenózne podaný noradrenalín. To spôsobí široké roztiahnutie pupily na denervovanej strane, pričom strana na s ponechanou inerváciou pozorujeme kratšiu a menej výraznú odpoveď.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • GANONG, William F, et al. Přehled lékařské fyziologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.