Dens pendens

Z WikiSkript

Heslo
Nákres můstku, dens pendens v místě druhého premoláru

Dens pendens je laterální člen můstku, který není oboustranně připojen na zubní pilíř. Využívá se minimálně, z důvodu zhoršené rezistence náhrady. Jeho využití je indikováno výjimečně z estetických důvodů, kdy není vhodné preparovat sousední zub. Využitím této konstrukce vytváříme tzv. můstek s volným členem neboli extendovaný můstek.

Odkazy

Použitá literatura

  • NEDVĚDOVÁ, Milena. Fixní můstky [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.11.2013. 

Externí odkazy