Descensus testis

Z WikiSkript

1 - testis, 2 - epididymis, 3 - mesorchium, 4 - lamina visceralis tunicae vaginalis, 5 - lamina parietalis tunicae vaginalis, 6 - cavum vaginale, 7 - mesepididymis, 8 - fascia spermatica interna

Sestup varlat je proces, během kterého se varlata retroperitoneálně založená v úrovni L1 - L2 dostávají do své finální polohy - do scrota, mimo pánevní dutinu. Sestup probíhá skrze canalis inguinalis. Varle se za vývoje zakládá společně s nadvarletem a chámovodem, tyto orgány jsou společně kryty viscerálním peritoneem, mají i svůj vlastní závěs - mesorchium. S varletem tedy sestupuje mimo nadvarlete a chámovod i cévní zásobení - vasa testicularis.

Fáze sestupu varlat[upravit | editovat zdroj]

1. fáze - relativní sestup varlat[upravit | editovat zdroj]

Odehrává se během prvních čtyř měsíců intrauterinního vývoje v retroperitoneu. Vlivem rychlého růstu zadní stěny břišní, která se protahuje kraniálně, dochází ke zdánlivému posunu varlat, přičemž varlata ale stále zůstavají na místě svého založení. Velmi důležitou roli zde hraje gubernaculum testis, vazivově-svalový pruh, který přidržuje varlata na místě - jeho délka se nemění. Je připojen k dolnímu pólu varlete a pokračuje kaudálně k základům šikmých vnitřním svalů, postupem času pak ke skrotálnímu valu. Gubernaculum je kaudální pokračování plica urogenitalis, je tvořeno mesenchymem s hojným množstvím extracelulární matrix, hládké svalové bňky. Intraabdominální fáze sestupu varlat je regulována sgnální molekulou INSL-3, produkovanou Leydigovými buňkami

Prostup varlat přes inguinální kanál.

2. fáze - skutečný sestup varlat[upravit | editovat zdroj]

V 7. - 10. měsíci vývoje dochází k aktivnímu sestupu varlat skrze tříselný kanál vně dutiny břišní. U ženského pohlaví prodělává analog varlat, ovaria, také sestup. Ovaria ale sestupují pouze do malé pánve. Gubernaculum u ovarií persistuje jako ligamentum teres uteri a ligamentum ovarii proprium. Gubernaculum gtestis zde hraje také velmi důležitou roli - "naviguje" varlata správným směrem do scrota. Ve 12. týdnu jsou varlata v oblasti ingunálního kanálu, 18. týdnem prostoupí kanálem a v 33: týdnu jsou již ve scrotu. Aktivní sestup je stimulován testosteronem.

Obaly varlat[upravit | editovat zdroj]

Ještě před druhou fází sestupu varlat se do scrota vychlipuje část peritonea, processus vaginalis peritonei, který leží ventrálně od varlat. V době narození ztrácí processus vaginalis spojení s dutnou břišní a obliteruje. Výjimku představuje část neobliterující - cavum serosum scroti, zde hrozí nebezpečí množení tekutiny - hydrokéla. Pokud i po narození persistuje spojení s dutinou břišní, mohou tudy prostupovat kličky tenkého střeva, vzniká tak kongenitální inguimnální hernie (nepřímá) Vychlipujícíc se fascia transversalis, fascia abdominalis superficialis a svalové snopečky z kaudálních okrajů svalů břišních vzniká funiculus spermaticus, provazec semenný.

  • epiorchium (lamina visceralis tunicae vaginalis testis) - původem viscerální peritoneum
  • periorchium (lamina parietalis tunicae vaginalis testis) - původem parietální peritoneum
  • fascia spermatica interna - původem fascia transversalis
  • musculus cremaster a jeho fascie - původem musculus transversus abdominis a musculus obliquus abdominis internus
  • fascia spermatica externa - původem fascia abdominalis superficialis

Poruchy v sestupu varlat[upravit | editovat zdroj]

Varle sestoupené ve scrotu je jedním ze znaků donošenosti u chlapečků. Děje se tak v 97%, u ostatní části dojde k sestupu během tří měsíců po narození. U 1% se pak setkáváme s vývojovými poruchami týkající se sestupu varlat.