Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Dezinfekce (zubní lékařství)

Z WikiSkripta

Dezinfekce je jednou z cest dekontaminace. Hlavním cílem dezinfekce je zničení patogenních mikroorganismů a zabránění jejich styku s citlivým jedincem. Tím se liší od sterilizace (metoda dekontaminace), která ničí veškeré mikroorganismy.

Často se jedná o látky toxické, jedovaté nebo dráždivé. Při nevhodné volbě a užití může dojít k poškození materiálu.

Dezinfekci lze provádět různými technikami:

 • dezinfekce postřikem;
 • dezinfekce otíráním, omytím, ponořením do dezinfekčního prostředku.

Podle voleného přístupu rozlišujeme dvě základní skupiny dezinfekce:

 • fyzikálně chemická dezinfekce;
 • chemická dezinfekce.

Fyzikálně chemická dezinfekce[upravit | editovat zdroj]

Ničení mikroorganismů je založeno na spolupůsobení fyzikálních a chemických postupů. Využívá se zvýšené teploty nebo tlaku.

Např. dezinfekce při teplotě 60 °C s přídavkem dezinfekčních přípravků v čistících strojích.

Látky pro chemickou dezinfekci[upravit | editovat zdroj]

Anorganické kyseliny[upravit | editovat zdroj]

 • Kys. dusičná, sírová, chlorovodíková – výjimečně pro dezinfekci skla, porcelánu.

Louhy[upravit | editovat zdroj]

 • Sodný, draselný – 5% roztok k čištění vrtáčků.
 • Vápenatý – bílení stěn nebo hrubá desinfekce.

Organické kyseliny[upravit | editovat zdroj]

 • Kys. octová, citronová, mléčná, benzoová – v potravinářství.

Peroxykyseliny[upravit | editovat zdroj]

 • Peroctová, perpropionová, permravenčí – používaly se ve formě par, roztoků i aerosolu – široké spektrum účinku.
 • Persteril:
  • 40% kys. octová – ostrý, kyselý zápach, dráždí sliznice DC. Je agresivní vůči neušlechtilým kovům;
  • 0,1% roztok – oplach rukou, kůže;
  • 0,5% roztok nakládání nástrojů na 5 minut;
  • 2–3% roztok páry – vyšetřovací nástroje, výplňové materiály;
  • 4% aerosol – suché nástroje do nádoby s Persterilem.

Oxidační prostředky[upravit | editovat zdroj]

Peroxid vodíku:

 • 3% k desinfekci ran,
 • 10% v parodontologii k výplachům chobotů.

Mýdla[upravit | editovat zdroj]

 • Pevná (sodná) a mazlavá (draselná) – emulgují a rozpouštějí tuky, mechanické čištění nástrojů, baktericidní.

Alkohol[upravit | editovat zdroj]

 • Ethanol (70%), N-propanol – baktericidní účinky zcela nevýznamné, odmaštění rukou.

Halogeny[upravit | editovat zdroj]

 • Chlorové přípravky – chlorové vápno, chloraminy, chlorseptol – obsahují nebo vytvářejí kyselinu chlornou, ta se ve vodě rozkládá a uvolňuje se kyslík. Ve stomatologii – dezinfekce prádla a nádob, prášky do výlevek.
 • Jodové přípravky – 5% roztok – indiová tinktura, častěji jako jodoform – velké spektrum účinnosti, dále Iodisol dezinfekce kůže a sliznic ve zředění 1 : 20 ke kloktání.

Sloučeniny těžkých kovů[upravit | editovat zdroj]

 • Hg – anorganické sloučeniny toxické, používají se komplexní soli mají baktericidní účinek – Farmosept – uchování sterilních nástrojů.

Aldehydy[upravit | editovat zdroj]

Široké spektrum účinnosti – bakterie, plísně, viry.

 • Formaldehyd – bezbarvý, má charakteristický štiplavý zápach, 40% formalín.
 • Glutaraldehyd – 1–3% vegetativní formy mikrobů např. virus hepatitidy.

Cyklické sloučeniny[upravit | editovat zdroj]

 • Fenolové a krezolové přípravky – hrubá dezinfekce, fenol je součást Chlumského roztoku.

Povrchově aktivní látky[upravit | editovat zdroj]

 • Anioaktivní – karboxylová mýdla, sulfonátové detergenty,
 • katioaktivní – kvarterní amoniové sloučeniny,
 • Ajatin – 10% desinfekce kůže, ukládání nástrojů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • Přednášky MUDr. Magdaléna Kašparová

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HORÁČEK, Jiří, et al. Základy lékařské mikrobiologie pr všeobecné a zubní lékařství. 1. vydání. Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0006-4.