Dialyzační amyloidóza

Z WikiSkript

Heslo

Jedná se o typ amyloidózy, která je spojena především s dlouhodobě hemodialyzovanými pacienty. Dochází k ní na podkladě akumulovaného proteinu β2-mikroglobulinu, který poškozené ledviny nemohou vyloučit. K tvorbě amyloidu je potřeba trvale zvýšená plazmatická koncetrace. β2-mikroglobulin má vysokou afinitu ke kolagenu, proto se amyloidové fibrily tvoří primárně v kostech, kloubech, v periartikulárních tkáních a šlachách (syndrom karpálního tunelu).


Související články

Zdroj

  • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. 1. vydání. Praha : MAXDORF, 2000. 693 s. ISBN 80-85912-22-8.