Diferenciální diagnostika akutní iritidy a glaukomového záchvatu

Z WikiSkript

Rozlišení akutního záchvatu glaukomu a akutní iriditidy (iridocyklitidy) od ostatních příčin "červeného oka" je důležité zejména kvůli nutnosti snížení nitroočního tlaku u záchvatu glaukomu do 24 hodin, jinak hrozí nenávratná ztráta zraku.[1]

Akutní glaukom

U akutní iritidy je potřeba vyloučit možnou primární příčinu, jako např. zadní uveitidu, tumor nebo systémovou chorobu. Jako následek může dojít k zadním synechiím až pupilárnímu bloku, kterým se snažíme zabránit aplikací mydriatik. Podání mydriatik je kontraindikováno u glaukomu, proto je nezbytné odlišit tyto dvě jednotky od sebe navzájem.

Akutní iritida a hypopyon
Akutní iritida Akutní glaukom Konjunktivitida
Lateralita jednostranné jednostranné oboustranné
Vidění rozmazané výrazně zhoršené normální
Bolest snesitelná nesnesitelná, hemikranie škrábání, pocit písku
Sekrece slzení slzení hlenovitá/hnisavá
Injekce ciliární ciliární konjunktivální
Rohovka lesklá matná lesklá
Zornice úzká, zpomalené reakce rozšířená, oválná, nereaguje normální
Nitrooční tlak snížený/normální/lehce zvýšený výrazně zvýšený (nad 40 torrů) normální
Začátek pozvolný náhlý pozvolný
Výskyt častý méně častý velmi častý
Fotofobie mírná mírná není
Léčba mydriatika, kortikosteroidy miotika podle etiologie
Konjunktivitida je uvedena jako další možná příčina "červeného oka".


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. BRUNNEROVÁ, Renata a Jana CHVOJKOVÁ-SYSLOVÁ. Červené oko. Postgraduální medicína [online]. 2005, roč. 2005, vol. 2, s. 166-171, dostupné také z <https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/cervene-oko-166064>. ISSN 1212-4184. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.