Diskuse:Elektrostatické pole

Z WikiSkript


Archiv původní diskuse[editovat zdroj]

Kontrola článku[editovat zdroj]

Zkontrolovat - Petr Heřman
Anna Kubátová (diskuse) 23.11.2013, 15:23
Ještě mám pár otázek:
 • Elektrické pole úzce souvisí s magnetickým polem.
  Jak s tím polem souvisí? Ano, všechno souvisí se vším, určitě nějak souvisí elektřina a magnetismus. Ale elektrostatické pole žádné magnetické pole nevytváří. Chtělo by to tudíž nějak objasnit, co tím slovem souvisí autor myslel.
 • Každý náboj je násobkem elementárního náboje (tj. náboj jednoho elektronu (e = 1,602×10-19 C), který není již dále dělitelný;
  Přitom ale Standardní model částicové fyziky tvrdí, že kvarky mají třetinový nebo dvoutřetinový elektrický náboj. Tak jak je to tedy s dělitelností či nedělitelností elementárního náboje?
 • Ve vakuu platí Coulombův zákon
  Jinde než ve vakuu neplatí?
  Elektrické napětí (U) ... Měří se voltmetrem. Teoreticky správně, ale prakticky to může být rochu matoucí: Pokud předtím hovoříte o elektrostatickém poli, tvořeném nějakým nábojem (či nějakými náboji) ve vakuu (či jiném dielektriku, nepříklad ve vzduchu), jak si představit, že do dvou míst ve vzduchoprázdnu zapíchnu dva dráty od voltmetru a něco jím změřím?? Chtělo by nějak vysvětlit (pro takové nechápavce, jako jsem třeba já).
Jinak celkem hezky napsaný článek.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 2.12.2013, 14:38
Děkuji za opravu článku dle připomínek.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 8.12.2013, 00:24