Edukační cíle v ošetřovatelství

From WikiSkripta

Edukace pacienta s diabetem

Edukační cíl[edit | edit source]

Za edukační cíl je považován výsledek, kterého bychom chtěli pomocí vedení klienta dosáhnout. Obvykle se týká změny chování pacienta k lepšímu z pohledu jeho zdraví.

Cíle by měly být přiměřené možnostem a schopnostem klienta. Cíl by měl být jednoznačný, aby jej nebylo možné pojmout více způsoby a klient nebyl zbytečně zmaten.

Postupné kroky ve výuce (edukace) klienta by se měly vždy vztahovat k hlavnímu cíli. Veškeré úkony klienta související s dosažením cíle by měly být kontrolovatelné a klient by měl k ošetřovateli cítit důvěru.

Edukace se obvykle zabývá zdravým životním stylem (např. sestavení vhodného jídelníčku či rozvrhu pohybu).

Cíle můžeme naplnit:[edit | edit source]

  1. teoretickou výukou (předáním znalostí),
  2. práce na změně postoje (úprava vnímání skutečnosti),
  3. učení praktického užití.

V případě, že se jedná o teoretickou výuku klienta, je nejen důležité, aby si dané informace zapamatoval, ale také jim rozuměl a dokázal je užít v praxi, dále je rozvíjel a pracoval s nimi.

U práce na změně postoje je velmi důležité vzbudit zájem v klientovi takový, že si o dané problematice nejen vyslechne, ale bude se o ni aktivně zajímat a později ji příjme za svou.

Učení praktického užití je vhodné začít předvedením klientovi, který danou činnost bude napodobovat. Později stále méně s radami ošetřovatele vykonává činnost sám, než ji vykonává automaticky sám.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.