Edwardsův vzorec

Z WikiSkript

Heslo

Edwardsův vzorec se používá pro odhadování rizika projevu multifaktoriálního onemocnění.

[math]r=\sqrt{p}[/math]

  •  r = riziko postižení
  •  p = relativní četnost choroby v populaci

Edwardsův vzorec lze použít, pouze pokud se daná choroba v rodině již vyskytla (pokud se v rodině choroba nevyskytla, je riziko výskytu rovné relativní četnosti choroby v populaci) a vypočtené riziko platí pouze pro příbuzné prvního stupně – tedy rodiče a děti, popř. sourozence. V případě, že je postiženo více příbuzných 1. stupně, výsledek vynásobíme jejich počtem. Riziko postižení obecně zvyšují příbuzenské sňatky.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.