Ektropium (gynekologie)

From WikiSkripta

Heslo

Změna epitelu sliznice děložního čípku, při které dochází k everzi epitelu endocervixu (jednovrstevný cylindrický epitel), do oblasti exocervixu (dlaždicový epitel). Kyselé vaginální prostředí narušuje oblast méně odolného cylindrického epitelu, čímž způsobí erozivní a zánětlivé procesy. Delší expozice kyselému prostředí vede ke vzniku transformační zóny (dlaždicobuněčná metaplázie), což je také oblast s nejčastějším výskytem dysplastických změn.

Při kolposkopii sledujeme sytě červené okrsky s tendencí k lehkému krvácení. Ektropium může být způsobeno hormonálními změnami, zánětem nebo traumatizací (např. po porodu). Tyto léze můžou být lehce zaměnitelné za nádorový proces. Nález ektropia je fyziologický u multipar. U nulipar mluvíme o ektopii.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BECKMANN, Charles R. B. Obstetrics and gynecology. 7. vydání. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2014. ISBN 978-1-4511-4431-4.
  • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 9788024419756.
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART, et al. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. ISBN 978-80-7262-501-7.