Epitelové nádory ústní dutiny

Z WikiSkript
Dlaždicobuněčný karcinom

Epitelové nádory dutiny ústní rozdělujeme na benigní a maligní.

Epitelové benigní nádory[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dlaždicobuněčný papilom[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vyskytuje se hlavně na patře, bukální sliznici a rtech.

Epitelové maligní nádory[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Karcinom rtu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Výskyt hlavně na dolním rtu.
 • Převážně u starších mužů.
 • Metastazuje do submandibulárních a submentálních uzlin velmi pozdě.
 • Diagnóza velmi dobrá.
 • Zpočátku malé zatvrdnutí na rtu, poté odlučování epitelií, tvorba krusty, pod krustou vzniká vřed.

Karcinom jazyka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Exofytický karcinom jazyka
 • Nejmalignější nádor dutiny ústní.
 • Metastazuje do uzlin i do plic.
 • Vzniká na okrajích střední třetiny jazyka, hrotu a v kořeni.
 • Roste rychle do hloubky.
 • Třikrát častější u mužů.
 • Zpočátku jen zatvrdnutí jazyka, později vřed, bolest, roste květákovitě i endofyticky.

Karcinom spodiny dutiny ústní[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Velmi častý.
 • Zatvrdlý vřed, obvykle uložen laterálně od střední části spodiny.
 • Roste exofyticky i endofyticky.
 • Často metastazuje kontralaterálně do regionálních uzlin.

Karcinom bukální sliznice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Ulcerace se zatvrdlou spodinou.
 • Hlavně v oblasti molárů.
 • Často exofytický růst.

Karcinom patra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Častěji se vyskytuje v měkkém patře.
 • Jeví se jako ulcerace.

Karcinom dásně[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Roste exofyticky i endofyticky.
 • Často destruuje kost.
 • V maxille může prorůst až do čelistní dutiny.

Verukosní karcinom[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. 1983.