Fórum:36. WikiWíkend/zápis

From WikiSkripta

Pátek 11.6.2021[edit | edit source]

Výuková videa (kolektiv)[edit | edit source]

 • Fertilizace
 • Vytvořit úložiště nejen pro výsledné video, ale i zdrojová data pro možnost budoucí úpravy videa (přidání komentáře, diagramu, animace apod.)

- varianta A) vstupní datový soubor - nevýhoda nekompatibility - vázáno na konkrétní software
- varianta B) uložení zlášť videostopy bez zvuku + audiokomentáře + hudba

Sobota 12.6.2021[edit | edit source]

Mikroskop (Jirka Gurka)[edit | edit source]

 • Cíl: Histologický atlas na WS - interaktivní zoomovatelný s inteligentním načítáním fragmentů obrázku (jako online mapy)
 • Náhled: Uživatel:Gurka/Pískoviště
 • Zdrojem preparáty od prof. Martínka z histol. ústavu 1. LF, další domluva by byla s doc. Kučerou - jeho uvidí dr. Vejražka v pondělí 14.6.
 • Preparáty jsou v databázi histologů v systému OlyVIA, Jirka Gurka by je snad mohl přetáhnout.
 • Bude potřeba tam dotahat všechny preparáry - pak tento atlas zpropagovat.
 • Bude potřeba dodělat odkazy na detaily preparátů? - dá se zařídit aktualizace serveru, je předtím potřeba vytvořit virtuální disk, na kterém se aktuální data zazálohují - zařídí Pepa Marťiňák
 • Možný druhý zdroj preparátů v Olomouci

Interaktivní farmakologický atlas (Jonáš Dyba)[edit | edit source]

 • Program, který bude integrovat informace z více zdrojů
 • Informace o léčivech - např. v placeném AISLP, mediately
 • Stránky SÚKL - SPC je v *.pdf - poměrně špatně se v tom hledá informace, co chci. Musí se pročíst.

- Bylo by optimální, kdyby to bylo strojově čitelné

 • Portál Léková encyklopedie CZ - je neaktuální (rok 2015?)
 • Z pohledu studenta: Ke které diagnoze se píšou nejčastěji jaké léky?
 • Vytahat data z databáze SÚKL
 • Kdyby SÚKL nechtěl spolupracovat, zkusit to přes ÚZIS - máme tam kontakty
 • Hypotéza: mám modrou konkávní tbl. - co by to tak mohlo být za lék?

Výuka na LF (Martin Vejražka)[edit | edit source]

 • Aktuálně systematické dělení podle diagnoz
 • Absolventi připraveni teoreticky, nikoli prakticky => nestavět praxi od diagnozy, ale od symptomu zpět k diagnoze
 • Aby si absolvent více doveld poradit s diagnostikou - např. Systolický šelest - co to může být? Např. pomysli na mitralní vadu takovou, aortální vadu takovou, pošli ho na ECHO
 • Natočit video s referováním pacienta, kam to potom prolinkovat do WS?
 • Portál kazuistik? Virtuální pacient?

WikiAkce (Martin Vejražka)[edit | edit source]

Dobronice[edit | edit source]

 • Muselo být od neděle do neděle v konkrétním stálém složení (žádný příjezd odjezd jindy) - To je pro nás nesplnitelné
 • Tedy nejspíš prodloužený víkend. V řešení jsou Jablonec (tam je les), Zbraslavice (sportoviště, les, rybník)
 • Pozitiva Dobronic - kolektiv, kombinace s odpočinkovou činností; dobré, že ve volném rozmezí mezi wikivíkendy; ne každý ale na sportovní činnosti je.

WikiDobronice pod Ještědem[edit | edit source]

Focení léčiv (Tomáš Plucha)[edit | edit source]

 • Fotit krabičku s blistrem a lékem
 • Bílé pozadí; nejlepší je mít všechny žárovky ve stejné barvě/teplotě Kelvina
 • Fotostan / stačí bílý ohnutý papír v pozadí / ztlumení stínů lze dosáhnout např. igeliťákem přes lampu (pozor na požár)
 • Vyvážení bílé pak stačí dořešit v postprodukci

WS Instagram (Ivana Padárová)[edit | edit source]

 • Dobré ohlasy
 • Jsou tam interaktivní testy
 • Instagram neumožňuje vkládat příspěvky z PC, musí to být z telefonu/tabletu
 • Není možné z příspěvku odkázat hned na web - musel by být uveden hned na 1. řádku
 • Na insta uvést oš. videa (to snad už bylo), dále mikroskop (viz výše), uvést video fertilizace
 • Jsou tam zjednodušená fakta, co by lékař měl vědět, ale třeba neví :-)
 • Dostávat na instagram videa - ty má instáč rád
 • Streptococcus pneumoniae - MOPS (meningitis, otitis...)
 • Sdílet příspěvky i na facebooku - Ivča bude potřebovat přístup
 • Textový editor GoodNotes na Mac - dá se tam kreslit obrázky a přemisťovat je v rámci obrázku s texty

Neděle 13.6.2021[edit | edit source]

Informační systémy (kolektiv)[edit | edit source]

 • Medea, Fons, Zlatokop - brainstorming bez zápisu

Desatero pedagoga (Martin Vejražka, Ivana Padárová)[edit | edit source]

SWOT[edit | edit source]

 • STRENGTHS - zázemí 1.LF i UK; snadný přístup k editaci (vizuální i kódový editor); dobrá pozice ve vyhledávačích; dobrá reputace jako významný zdroj; kvalitní obsah; komunita; vizuál a čitelnost; rozvoj na jiné platformy (instagram, facebook); průběžná aktualizace funkčnosti/dostupnosti i obsahu; práce na zvyšování hodnověrnosti - kultivace odborné komunikace; nekomerčnost (absence reklamy jako rušivého prvku); rozšiřování uživatelů
 • WEAKNESSES - zastarávání technologie; financování; namáme mirror server, není high-tech zázemí jako na wikipedii; obavy (potenciálních) nováčků/složitost; nevyvážený obsah; hlavní stránka; absence FAQ; omezené možnosti interakce; chybí zastoupení na jiných LF
 • OPPORTUNITIES - zapojení lidí z jiných fakult; rozšíření na cílovou skupinu - mladí lékaři; podílet se na zvyšování pedagogických dovedností; posun k audiovizualitě; zvyšování přátelskosti prostředí; udržování kontaktu s absolventy;
 • videokonferenční poradna - když bude chtít někdo poradit s wiki, může se připojit online
 • THREATS - nižší frekvence osobního kontaktu (zvl. v covid době); spam; zastarávání nápovědy; špatná zastupitelnost technických správců; ztráta financování; zastarávání; donucení k anonymizaci; Ztráta klíčových osob; Zavedení příliš rigidních pravidel/příliš volných pravidel - vede ke ztrátě lidí

Další body k zamyšlení[edit | edit source]

 • Zamyšlení nad anonymitou/anonymizací uživatelů; seznamy přihlášek na WW anonymní? / zobrazení jen členům redakce?
 • Kreslení obrázků studenty Hollarky - navrhl doc. Kofránek - mířit ale spíš na dobrovolnost. Dá se zařídit podpora - úkol FILIP

Úkoly[edit | edit source]

Mikroskop

 • Mvejr: Oslovit doc. Kučeru na téma preparátů
 • CeSt: Uzavřít dohodu na přenos preparátů a zprovoznění mikroskopu

Farmakologický atlas

 • Jonáš: Kontaktovat SÚKL
 • CeSt: Dohodu na wireframe (scénář postupu)

Ostatní

 • Ivana: doházet obrázky z WS instagramu dle možností do WS
 • Slepi: Aby se rozepsaný text v editoru WS průběžně ukládal jako záloha - aktuálně při spadnutí systému je veškerý zápis ztracen.
 • Filip, Tomino: Natočit videonávod k focení léků
 • Filip: Zálohovat audio a videostopy výukových videí - MediaWiki