Fórum:Demoverze úvodní schůzky VP

Z WikiSkript

Organizační informace[upravit | editovat zdroj]

Úvodní schůzky se konají 4. a 10. října od 16:00 do 18:00; dle statistik z posledních let se v zimním semestru do předmětu redakce WS zapisuje v průměru 28 studentů. Letos ocekavame jeste vetsi ucast, prijedou i zastupci z Hradce Kralove. Z tohoto důvodu bychom žádali přítomnost min. 6 pokročilejších členů redakce (ideálně 8). Náhradní termín schůzky bude jediný, a to 10. října - do SISu navrhujeme zapsat, že se jedná o schůzku povinnou, a že pokud na danou schůzku nemohou, ať se na předmět nehlásí (byl by automaticky hodnocen "K - nezapočteno"). Také dopsat do SISu, ať se neváhají zapojit i bez zapsání VP. V průběhu semináře necháme studenty vyplnit formulář s údaji nutnými pro náš soubor na "disku", v posledním sloupečku bude místo na přiděleného tutora. Údaje o nováčkovi budou následně přepsány do tabulky na "disku" a přímo k jednotlivým tutorům na WS.

Harmonogram úvodní schůzky[upravit | editovat zdroj]

 • Úvod do WS - dr.Vejražka (15 minut) - úvodní slovo, podmínky VP
 • (Registrace do WS již před) + založení uživatelské stánky (10 minut)
 • představení - nástěnky, nápovědy
 • workshop práce s článkem - rozdělení do skupinek; budou rotovat; pokročilí členové redakce si každý připraví jedno téma a odvykládá ho každé skupince (60 minut - 10 minut na každé kolečko, 10 minut časová rezerva); témata: členění a nadpisy; pravopis a typografie; synonyma a názvy; zdroje a citace;obrázky

PAUZA

 • redakční kontrola (5 minut)
 • představení - průvodce, tvorba PDF, poznávačka (10 minut)
 • WikiSkripta - komunita, pořádané akce (10 min)
 • rozdělení nováčků k konkrétním tutorům + rozloučení (10 minut)

celkem: 120 minut

1.termín - 4.10.2018[upravit | editovat zdroj]

Zástupci redakce: Vašek Rejlek, Alžběta Nováková, Karolína Mancová, Magdalena Jenčová, Denis Kazeka, Michaela Balejová, Anežka Bláhová , Niky Friedová, Natálie Friedová

počet nováčků:

Program[upravit | editovat zdroj]

 1. Úvod do WS - dr.Vejražka (15 minut) - úvodní slovo, podmínky VP
 2. (Registrace do WS již před) + založení uživatelské stánky (10 minut) - Anežka Bláhová
 3. představení - nástěnky, nápovědy - - Anežka Bláhová
 4. workshop práce s článkem - rozdělení do skupinek; budou rotovat; pokročilí členové redakce si každý připraví jedno téma a odvykládá ho každé skupince (60 minut - 10 minut na každé kolečko, 10 minut časová rezerva);
 5. redakční kontrola (5 minut) - Vašek Rejlek
 6. představení - průvodce, tvorba PDF, poznávačka (10 minut) - Vašek Rejlek
 7. WikiSkripta - komunita, pořádané akce (10 min) - Naty Friedová (popř.zastoupení Anežka Bláhová)
 8. rozdělení nováčků k konkrétním tutorům + rozloučení (10 minut) - povedou Naty Friedová + Anežka Bláhová, Niky Friedová


Témata koleček a rozdělení[upravit | editovat zdroj]

 • členění a nadpisy - Denis Kazeka
 • pravopis a typografie - Magda Jenčová
 • synonyma a názvy - Niky Friedová
 • zdroje a citace - Alžběta Nováková
 • obrázky - Karolína Mancová

2.termín - 10.10.2018[upravit | editovat zdroj]

Zástupci redakce: Julie Junková, Natálie Augustinová, Aleš Langer, Emma Šuránová, Lucie Hoznauerová, Daniel Slavčev, Anežka Bláhová , Niky Friedová, Natálie Friedová

počet nováčků:

Program[upravit | editovat zdroj]

 1. Úvod do WS - dr.Vejražka (15 minut) - úvodní slovo, podmínky VP
 2. (Registrace do WS již před) + založení uživatelské stánky (10 minut) - Aleš Langer
 3. představení - nástěnky, nápovědy - Aleš Langer
 4. workshop práce s článkem - rozdělení do skupinek; budou rotovat; pokročilí členové redakce si každý připraví jedno téma a odvykládá ho každé skupince (60 minut - 10 minut na každé kolečko, 10 minut časová rezerva);
 5. redakční kontrola (5 minut)- Julie Junková
 6. představení - průvodce, tvorba PDF, poznávačka (10 minut) - Daniel Slavčev
 7. WikiSkripta - komunita, pořádané akce (10 min) - Naty Friedová/ Anežka Bláhová
 8. rozdělení nováčků k konkrétním tutorům + rozloučení (10 minut) - Julie Junková, Aleš Langer, Naty Augustinová


Témata koleček a rozdělení[upravit | editovat zdroj]

 • témata: členění a nadpisy - Aleš Langer
 • pravopis a typografie - Emma Šuránová
 • synonyma a názvy - Naty Augustinová
 • zdroje a citace - Julie Junková
 • obrázky - Lucka Hoznauerová


Program jednotlivých koleček[upravit | editovat zdroj]

(Registrace do WS již před) + založení uživatelské stánky (10 minut)[upravit | editovat zdroj]

(Registraci provedou z domu a budou znát svůj nick, který nahlásí)

Co je uživatelská stránka, diskuse?

Uživatelská stránka - chceme si připomenou, kdo to je. Diskuse - pokud chceme někomu napsat.

Jak má vypadat

Ukázka ideální uživatelské stránky, která obsahuje: jméno, popis, obr, nálepky, kontakt.

První úkol

Napsat o sobě pár vět. Vložit obrázek. Vložit nálepky. Nejjednodušší způsob jak něco udělat - zkopírovat.


Představení nástěnky a nápovědy[upravit | editovat zdroj]

Nástěnka

Kde jí najdou (domeček,navigace), co tam najdou - Nápověda, Aktuální akce, Připravuje se... Průvodce studiem. Kontakty.

Nápověda

Jak začít, Ideální článek, Pokyny pro přispěvatele ať si projdou doma.


Parametry redakční šablony[upravit | editovat zdroj]

členění a nadpisy[upravit | editovat zdroj]
Co je zde špatně?

Nováčci sami okomentují špatné členění textu na vybraném článku.

Ideální článek

Čím se inspirovat, jaký je ideální článek a kde najít jeho komentovanou podobu.

Proč se zabýváme členěním a nadpisy?

Základní přehled proč se zabýváme členěním a nadpisy.

 • Jednotný vzhled, čtivost textu, přehlednost textu a orientace v dlouhém textu.
Nadpisy

Základní pravidla pro tvoření nadpisů.

 • Nezačínat článek nadpisem, ale krátkou úvodní větou.
 • Daný nadpis se automaticky vygeneruje do obsahu
 • Pokud obsah ve článku nechceme, použijeme kód .

V článku začínáme nadpisem 2. úrovně Nadpis 2. úrovně Nadpis 3. úrovně V nadpisu by neměl být prolink!

Odstavce

Základní pravidla pro tvoření odstavců.

 • Délku odstavce volíme podle délky textu.Moc dlouhé odstavce rozdělíme na menší.
 • Nový odstavec
Seznamy

Základní pravidla pro tvoření seznamů. Praktický výčet

 • Číslovaný seznam
 • Nečíslovaný seznam

Pozor na „puntíkaté články“

Zvýraznění

Příklady zvýraznění textu – kdy používat, vyvarovat se nadužívání

 • Tučné - zvýraznění důležitých pojmů
 • Kurzíva - Slouží k „zpomalení“, binomické a biologické názvy, cis-, trans-
Další nástroje pro členění textu
 • Obrázky, tabulky, infoboxy, šablony


pravopis a typografie[upravit | editovat zdroj]
1. Úvod

Čím se zabývá typografie, ukázka správné (popř. nesprávné) podoby článku.

2. Základní zásady textu

Kratší, srozumitelné věty; vysvětlení skóre čtivosti.

3. Interpunkce

Mezera (mezi tituly před/za jménem), nezlomitelná mezera (kdy používáme – před fyzikální jednotkou, před jednoslabičnou spojkou a předložkou tak, aby nezůstaly na konci řádku), spojovník vs. pomlčka, rozdíl a kdy používáme; uvozovky.

4. Zkratky

V začátku článku celý název + v závorkách zkratka, posléze stačí zkratka (neplatí u standardně zavedených a užívaných zkratek v medicíně, např. anatomické údaje m., a., lat.), tečka za zkratkou.

5. Věda v typografii

Symboly a kde je najít v editoru, jednotky, exponenty.

U každé části ukázka použití daného útvaru v článku.
6. Pravopis

Jeho význam ve článku (důvěryhodnost, serióznost), odkaz na internetovou jazykovou příručku ÚJČ AV ČR. 7. Správný zápis vědeckých termínů (taxonomické názvy v kurzívě, geny, chem. vzorce, nemoci), příklady ze článků + opět odkaz na jejich příručku či databázi.

8. Odkázání na Wiki nápovědu v případě nejistoty.


synonyma a názvy[upravit | editovat zdroj]
NÁZOV článku

-Stručný, výstižný, bez lomítok, pomlčiek, stredníkov. -Snažiť sa nezakladať podľa skúškovej otázky.

VERZOVANIE NÁZVU

-Píše sa s gulatou zátvorkou: Diabetes mellitus 1. (endokrinologie), Diabetes mellitus 1. (biochemie).

NAZOV článku s gréckou abecedou

-Beta2 mikroglobulin, Alfa1 mikroglobulin.

SYNONYMUM

Slovo podobného významu. Vytvoriť nový článok a presmerovať ho Nápověda:Přesměrování Ukázka nástroja na presmerovanie #PŘESMĚRUJ Názov cielovej stránky

 1. DS Downův syndrom
 2. VVV Vrozené vývojové vady


zdroje a citace[upravit | editovat zdroj]
Proč citujeme?

Studenti by se měli sami zamyslet nad nutností citací (autorské právo, důvěryhodnost, usnadnění oprav, úprav, aktualizací).

Jak citujeme?
 • Převzato z,
 • reference,
 • použitá literatura.

(ukážu na článcích)

Jak vkládat citace?
 • jednoduchý způsob pomocí ISBN (kniha), PMID, DOI (články),
 • složitější, kdy vyplní údaje.
Reference
 • [1] za text, který jste ocitovali

Reference

na konci článku

 • opakované reference
<ref name="název">


obrázky[upravit | editovat zdroj]
1. Proč obrázky?

Účastníci sami odvodí význam obrázku v článcích (na základě ukázky vybraných článků). Tedy: přehlednost, čtivost, poutavost, lepší orientace v textu, názornost, lepší zapamatování si, podnět ke čtení dalších článků, ...

2. Jak najít/získat obrázek?

Vyhledávání ve WS přes Soubor:Název obrázku, Kategorie:Obrázky; Wikimedia Commons, kontaktování grafika, vlastní tvorba; vše na příkladech; stránka s informacemi o obrázku.

3. Vložení do článku

Editovat zdroj/Editační pole a wikikód nebo ikona.

4. Editace a parametry

Pozice; velikost; zarovnání; popisek s velkým počátečním písmenem, bez tečky; anotace s malým písmenem, bez tečky, ev. klávesové zkratky pro wikikód.

5. Speciální využití

Zmínka na závěr: obrázek jako hlavní obsah - preparáty, schémata, procvičování chemických vzorců; propojení obrázku a článku (odkazy).

6. Kde najít radu?

Odkazy na články s nápovědou+take home message na papírku.


Redakční kontrola[upravit | editovat zdroj]

Základ byl řečen již během koleček povídání o parametrech redakční šablony. Tento příspěvek bude o shrnutí mechanismů redakční kontroly pro nováčky. Základní body:

 • ve WikiSkriptech máme několik forem kontroly článků

1. redakční šablona – mluvilo se o ní v předchozích příspěvcích

 • redaktor kontroluje článek dle parametrů redakční šablony

2. kontrola učitelem – po dokončení redakční kontroly se článek předává ke kontrole učitelem z daného oboru 3. "kontrola" čtenáři – kontrola článků zpětnou vazbou (tj. černý puntík)


Průvodce, tvorba pdf, poznávačka[upravit | editovat zdroj]

1.průvodce studiem

 • kompletně zpracované údaje o studiu včetně volitelných předmětů, studijních záležitostech, informace o životě studenta v Praze
Výklad ohledně průvodce s praktickou ukázkou - kde jej najít, co obsahuje, namátkově zpracovaná stránka průvodce

2.tvorba pdf (knih)

 • stručně vyložit problematiku vytváření knih a skript z WS, včetně praktické ukázky jak udělat knihu z jednotlivých stránek
 • zmínit se o výhodách a nevýhodách vytváření knih (příklady?)

3. poznávačka (kvíz?)

 • přiblížit studentům možnost vytváření poznávaček ve WS, popsat výhody a nevýhody, zejm. vztažené ke studiu
 • příklad dobře zpracované poznávačky (histologie, EKG?)


WikiSkripta - komunita, pořádané akce[upravit | editovat zdroj]

 • cílem 10ti minutového programu bude představení WikiSkript zejména z pohledu komunity; důraz bude kladen na vzájemné přátelské vztahy a pracovní týmy vedoucí k rozvoji jednotlivých témat
 • nedílnou součástí WS jsou i akce pořádané redakcí, zmínila bych zejména ty nejdůležitější, což jsou z mého pohledu Wikivíkendy a Dobronice (účastníky se pokusím namotivovat k účasti na těchto akcích); probíhat se budou i semináře pořádané členy redakce,wikithrony,wikičaje a příležitostné akce typu wikivoda nebo Wikibadminton
 • zmíníme i spolupráci s ostatními fakultami
 • zdůrazním i vliv WS na sociálních sítích - instagram, twitter, FB
 • Prezentace bude probíhat zejména formou komentování fotografií z akcí


Přidělení nováčků k jednotlivým tutorům[upravit | editovat zdroj]

Zástupci redakce přípiší tutory do seznamu, který bude kolovat v průběhu celé akce.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]