Fórum:ISSN

Z WikiSkript

WikiSkripta mají ISSN !

WikiSkripta jsou internetový nástroj českých a slovenských lékařských fakult pro tvorbu a sdílení medicínských výukových materiálů.

V Čechách a na Slovensku jsou WikiSkripta s více než 50 000 unikátních návštěv měsíčně nejnavštěvovanějším internetovým zdrojem medicínských studijních materiálů vůbec. Aktuálně obsahují 9 817 článků ze všech medicínských oborů. Laskavostí některých autorů obsahují WikiSkripta i ucelené texty, např. z biochemie, genetiky či slovník fyziologie čítající přes 200 hesel.

Dobrou zprávou pro autory textů pro WikiSkripta je přidělení ISSN 1804-6517. Díky tomu bude možné publikaci článku ve WikiSkriptech zahrnout do seznamu publikačních aktivit a započítat mezi ostatní publikační výstupy stejně jako publikaci v českém neimpaktovaném časopise.

Autorům přispívajícím do WikiSkript poskytuje podporu redakce složená z více než 50 redaktorů – studentů lékařských fakult a lékařů. Součástí redakce je i několik entuziastických grafiků schopných ke článkům vytvořit originální ilustrace či schémata. Publikace výukového článku ve WikiSkriptech je tak technicky velmi snadná, a od přidělení ISSN i započítávaná do publikačních aktivit.