Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2016-17/Kruh 6

Z WikiSkript

Kruh 6 se jako splnění seminární práce zaměřil na editaci a úpravu praktických úloh 6 - 10. Zaměření bylo především na detaily v postupech, případné doplnění chybějících návodů, chybějících fotek apod. Dalším důležitým bodem bylo především doplnění postupů a návodů u nových přístrojů. Dále se u každé úlohy příslušná skupina zaměřila na její editaci po jazykové stránce, hlavně na sjednocení jazyka a případnou opravu gramatických chyb.

Rozdělení úloh:

Skupina 6F: Kameník, Macák, Přibáňová = editace úlohy č. 6 - Ultrasonografie Ultrasonografie (2. LF UK)(celková editace úlohy ultrasonografie, upravení postupů v návodu, především v návodu u postupu převádení obrazů do počítače a jejich ukládání do přístroje samotného, upravení popisu přístroje; dále celková editace úlohy z hlediska jazyka a gramatiky; revize úloh celého kruhu = wikiskriptoři Petr Macák a Klára Přibáňová)

Skupina 6G: Mrkvička, Hnátek Kokošková, Šťastná = editace úlohy č. 7 - Radioaktivita Radioaktivita (2. LF UK) (upřesnění návodu k úloze Radioaktivita, dále kompletní návod k novému přístroji v úloze Dopplerovská sonografie)

Skupina 6H: Bílá, Turza, Vybíral = editace úlohy č. 8 - Dopplerovská sonografie Dopplerovská sonografie (2. LF UK)(editace úlohy především z hlediska gramatiky a sjednocení jazyka, drobné úpravy k napsanému návodu, sjednocení úlohy, aby odpovídala novému přístroji celá)

Skupina 6I: Bartoníčková, Bochnička, Fidlerová, Lenčéšová = editace úlohy č. 9 - Optometrie Optometrie (2. LF UK) (editace pravopisu a formátu textu celé úlohy, přidání třetího úkolu do praktické části úlohy, foto)

Skupina 6J: Melicharová, Stejskalová, Diblíková, Hubáček = editace úlohy č. 10 - Evokované potenciály Evokované potenciály (2. LF UK) (obrázek a popisek k úloze, napsání návodu k přípravě pacienta, upravení informací o přístroji - elektrody apod., upravení úvodu, přidání fotografie k úloze Dopplerovská sonografie)