Fentonova reakce

From WikiSkripta

Heslo

Fentonova reakce je chemická reakce, kdy v přítomnosti tranzitních kovů (Fe2+, Cu+) se H2O2 redukuje a vzniká vysoce aktivní a toxický hydroxylový radikál.
H2O2 + Fe2+ → HO· + OH + Fe3+


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0851-0.