Galaktitol

From WikiSkripta
Heslo
Zkontrolováno old.png
Vznik galaktitolu

Galaktitol (též galaktikol, dulcitol) je přirozeně se vyskytující cukerný alkohol. Vzniká redukcí galaktózy. Je významný pro rozvoj některých projevů při poruchách metabolismu galaktózy.


Odkazy

Související články