Tento článek byl doporučen ke studiu učitelem! Klikněte pro více informací.

Haplotyp

Z WikiSkript


Heslo

Haplotyp je skupina genů (lokusů), které jsou ve vazbě a jsou tudíž preferenčně předávány rodiči potomkům pohromadě. Typicky jsou tímto způsobem děděny alely HLA systému. Systematickým mapováním haplotypové struktury lidského genomu se zabýval mezinárodní projekt HapMap.

Schematické znázornění haplotypů AbC a aBC u jedince s genotypem AaBbCC.

Odkazy

Použitá literatura

  • PRITCHARD, Dorian J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7262-449-2.