Hraniční poruchy glykoregulace

From WikiSkripta

Heslo

Za hraniční stavy mezi normální glukózovou tolerancí a diabetes mellitus se považují: