Hraniční poruchy glykoregulace

Z WikiSkript

Heslo

Za hraniční stavy mezi normální glukózovou tolerancí a diabetes mellitus se považují: