Hraniční poruchy glykoregulace

Z WikiSkript
Změněno.png
Heslo

Za hraniční stavy mezi normální glukózovou tolerancí a diabetes mellitus se považují: