Pudy a instinkty a jejich poruchy

From WikiSkripta

(Redirected from Instinkty)

 • staré, fylogeneticky zakódované biologické mechanismy
 • instinkty – stereotypnost bez individuální variability
 • pudy – mají obsah a směr, mají jistou individuální variabilitu
 • oba jsou druhově stálé
 • obstarávají základní, trvalé postoje a formy chování, které zajišťují nezbytné potřeby individua
 1. Pud zachování rodu – sexuální, péče o potomstvo
 2. Pud zachování jedince – obživný, sebezáchovy, orientační, zvědavosti
 3. Pud sdružovací (sociální)
 4. Pud pro zpříjemnění existence (sebeuplatnění, vlastnický, zdobivosti…)

Pud obživný[edit | edit source]

 • velmi složitá reakce organismu, pud velmi silný, málo zranitelný
 • nutnost příjmu potravy, vyhledávání potravy
 • člověk ve snaze sehnat jídlo poruší i společenské normy
 • intenzita regulována pocity sytosti, hladu, chuti a žízně
 • hlad – organismu chybí potrava, psychologicky – nepříjemné vjemy, biologicky – snížená hladina živin, centra řízení ventromediální a laterální jádra hypothalamu
  • poruchy : zvýšení – bulimie, snížení – anorexie, u většiny osob se chuť k jídlu v zátěžových situacích zeslabuje, u 10 – 20 % je to naopak
  • jídlo kompenzuje starosti, problémy, nedostatek lásky, navozuje uklidnění…
  • duševně nemocný nejí, protože se domnívá, že je jídlo otrávené nebo mu hlasy zakazují jíst, hluboká deprese – myslí, že jídla nejsou hodni
  • sitofobie – odmítání jídla, hlavně u paranoidních psychóz a psychotické deprese
  • pica – pojídání nestravitelných předmětů i odporných látek (koprofagie, kanibalismus), hlavně u pokročilých demencí a u schizofreniků

Pud sebezáchovy[edit | edit source]

 • vrozená obranná reakce, cílem je zachování vlastního já, vlastního bezpečí,nauceny pud zachovani celeho rodu,pud sebezachovy jedince muze byt v rozporu s pudem zachovani rodiny,rodu,naroda.
 • základní reakce – útok, útěk, stupor
 • poruchy vedou k sebemrzačení (automutilace) a k sebevraždě (suicidium),k mrzaceni a likvidaci vlastniho potomstva ci k likvidaci ostatnich prislusniku rodu v zajmu zachovani potomstva.
 • automutilace ci suicidum nemusi byt nutne vzdy v rozporu s pudem sebezachovy,ci s pudem zachovani rodu,a tyto dva pudy se mohou prolinat i silne kolidovat.
 • absence často u těžkých forem deprese, schizofrenie, masochismu, výjimečně u hysterie
 • nejčastější formy automutilace – kastrace, poškozování a vypichování očí, amputace prstů, sebevražda
 • patická sebevražda – vyplývá z psychopatologické symptomatiky
 • bilanční sebevražda – únik z neřešitelné životní situace (nevyléčitelná choroba, staří bez financí, obava před vězením…), někdo tvrdí, že i zde musí být narušená psychika, někdo že mohou být úplně zdraví

Pud sexuální[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Psychofyziologie lidské sexuality.
 • dříve pod vlivem Freuda byl vliv pudů na psychiku přeceňován, dnes je spíše podceňován
 • sexuální pud je u lidí více ovlivňován psychosociálně, biologické vlivy mají menší vliv
 • pohlavní pud dozrává později
 • každé období má svou sexualitu
 • hlavní komponenty – pohlavní identita, pohlavní role, pohlavní orientace, sexuální aktivita

Pohlavní identita[edit | edit source]

 • zda se jedinec cítí mužem nebo ženou, je definitivně rozvinuta od 3. roku dítěte
 • ovlivněna – chromozomální výbavou, gonádami, hormony, sex-specifická výchova
 • vytváří se pohlavně specifické chování – pohlavní role

Sexuální orientace[edit | edit source]

 • erotická preference určitých objektů
 • může i u „většinově orientovaných“ vykazovat určité výkyvy od normy (např. vzájemná masturbace chlapců)

Sexuální reaktivita[edit | edit source]

 • přítomna od raného dětství, u chlapečků je erekce běžná

Poruchy[edit | edit source]

Kvantitativní:

 • nadměrný rozvoj se zvýšeným apetitem – saferiasis (muži), nymfomanie (ženy), většinou se to nepovažuje za duševní poruchu,
 • nedostatečný rozvoj – sexuální dysfunkce

Kvalitativní:

 • porucha identity, orientace a reaktivity – sexuální deviace viz dále

Pud rodičovský[edit | edit source]

 • úzce souvisí s předchozím
 • velmi obtížné zjistit jaká část je vrozená a jaká získaná výchovou
 • poruchy časté – zanedbání výchovy – krkavčí matky, týrání
 • někdy naopak přehnaná vazba – opičí láska (rodiče často neurotičtí)

Sociální pud[edit | edit source]

 • přemrštění – familiérnost, nedostatek – samotářství

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]