Izoelektrický bod

Z WikiSkript

Heslo

Izoelektrický bod je hodnota pH, při které má amfolyt nulový náboj a tedy nulovou pohyblivost v elektrickém poli.

Odkazy

Související články

Aminokyseliny

Zdroj

  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. 1. díl, Informační makromolekuly, Molekulární biologie prokaryot. 3. vydání. Brno : Stanislav Rosypal, 1999. ISBN 8090256201.