Karcinom prsu u muže

Z WikiSkript

Karcinom prsní žlázy se může vyskytovat i u muže, ale jeho incidence je stokrát nižší než u žen.

Rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

Rizikové faktory jsou shodné s těmi u žen a zahrnují vyšší věk, nádorové onemocnění prsu v rodině, vystavení se vyššímu množství estrogenů nebo ionizačnímu záření, neplodnost nebo obezitu. Okolo 5 % případů je spojeno s Klinefelterovým syndromem a sníženou funkcí mužských pohlavních žláz. Okolo 10 % případů má diagnostikovanou zárodečnou mutaci genu BRCA2.

Klinický obraz a patologie[upravit | editovat zdroj]

Patologie nádoru prsu u mužů je značně shodná s nádorem prsu u žen. Avšak ER (estrogen-receptor) pozitivita je u karcinomu u mužů mnohem častější. Nádor se většinou prezentuje jako palpatelná subareolární masa nebo výtokem z bradavky. Kvůli malému množství prsní tkáně je léze uložena povrchově a snadno prorůstá do hrudní stěny i do kůže se vznikem ulcerací. Nádor metastázuje do stejných lokalizací, jako ženský karcinom prsu, převážně do plic, mozku, kostí a jater. Metastázy do axilárních lymfatických uzlin jsou v době diagnózy přítomny zhruba v 50 % případů. Prognóza je shodná s prognózou nádoru prsu u žen.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KUMAR, [edited by] Vinay, Vinay KUMAR a Jon C. Aster ; with illustrations by James A PERKINS. Robbins and Cotran pathologic basis of disease : [object Object]. 9. vydání. Philadelphia : Elsevier Saunders, c2015. ISBN 9781455726134.


  • SEVERSON, Tesa M a Wilbert ZWART. A review of estrogen receptor/androgen receptor genomics in male breast cancer. Endocr Relat Cancer [online]. 2017, vol. 24, no. 3, s. R27-R34, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28062545>. ISSN 1351-0088 (print), 1479-6821.