Kefalhematom

From WikiSkripta

Schéma poranění měkkých tkání hlavy: porodní nádor, kefalhematom, subgaleální hematom a epidurální hematom.

Kefalhematom je porodní poranění definované jako subperiostální krvácení omezené hranicemi lebečních kostí, ve většině případů bez průvodních změn na kůži. Vzniká tlakem porodních cest při naléhání hlavičky během porodu a zvětšuje se během několika hodin po porodu. Nejčastěji se nachází nad parietální kostí, méně často nad kostí okcipitální. Na rozdíl od caput succedaneum a subgaleárního krvácení je ohraničen lebečními švy. Při palpaci jde o přesně ohraničený, fluktuující nebo pružný útvar nad lebeční kostí. Rizikovým faktorem pro vznik kefalhematomu je instrumentální porod kleštěmi či vakuumextrakcí.

Kefalhematom nevyžaduje léčbu. Nejprve během prvních týdnů kalcifikuje od okrajů a následně osifikuje. V dalším období dochází postupně k resorpci osifikovaného kefalhematomu a remodelaci kosti do původního tvaru, bez narušení symetrie kalvy.

U větších kefalhematomů se v úvodu doporučuje sledovat krevní obraz pro možnost anemizace a hladinu bilirubinu pro možnost progrese ikteru z extravazálního rozpadu erytrocytů.[1][2][3][4][5]


Odkazy

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. MATAS, M, J DORT a H TOBRMANOVÁ. Přirozený průběh spontánního hojení kefalhematomů. Pediatrie pro praxi [online]. 2014, roč. 15, vol. 1, s. 45-46, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/01/12.pdf>. 
  2. Dort J, a kol. Neonatologie. Praha: Karolinum, 2004.
  3. Dort J, Dortová E, Jehlička P. Neonatologie. 2. vyd. Praha:Karolinum 2013.
  4. Gleason ChA, Devaskar S. Avery‘s Diseases of the Newborn. 9th. ed. Philadelphia, Saunders 2011.
  5. Lebl J, Janda J, Pohunek P, Starý J. Klinická pediatrie. Praha: Galén 2012.