Kmenové reflexy

Z WikiSkript


Kmenové reflexy svou výbavností odpovídají intaktnosti určité části kmene. V základu se jedná o reflexy nepodmíněné a jejich vyšetření nevyžaduje spolupráci pacienta. To je velmi přínosné zejména v situaci, kdy je nutné zhodnotit neurologický nález u člověka v bezvědomí. Vyšetření kmenových a diencefalických reflexů zpravidla předchází určení míry vědomí pomocí Glasgow Coma Scale. U osob s alterovaným neurologickým stavem je klinická diagnostika značně komplikovaná. Výbavnost kmenových reflexů umožňuje upřesnit vertikálně lokalizaci problému, stejně jako případnou progresi nebo regresi stavu.

Reflexy jsou vyšetřovány vždy v kraniokaudálním pořadí (viz tabulka). Poslední nevýbavný reflex a první výbavný určuje nejnižší úroveň kmenového postižení. Kmenové reflexy bývají symetricky zachovány při metabolických, anoxických a toxických oboustranných postiženích hemisfér. Postupně vymizí při progresi syndromu kraniokaudální deteriorace. Ve stejném pořadí se při ústupu syndromu obnovují, nejpozději do konce druhého týdne. Zdržení v obnově ukazuje na sekundární komplikaci stavu, např. infekci nebo nitrolební hypertenzi. Jednostranně jsou reflexy postižené při unifokálních lézích.


Etáž kmene Reflex Vybavení Očekávaná reakce Vyhasnutí Přínos
diencefalon ciliospinální silný stisk kůže v nadklíčku rozšíření stejnostranné zornice léze mezimozku, kmene, krční míchy výbavnost spolu s ostatními kmenovými reflexy ukazuje na poruchu vědomí podmíněnou lézí v rovině kortex-subkortex
diencefalon-mesencefalon nasopalpebrální (frontoorbiokulární) poklep na glabelu pomalý stah horních částí m. orbicularis oculi léze retikulární formace mezimozek-střední mozek
CAVE!!! Při 4-5 opakovaném vybavování vyhasíná reflexně.
oboustranně výbavný při nástupu probouzecí reakce; pokud není přítomen půl roku po úpravě kómatu - pravděpodobné irreverzibilní strukturální poškození mozkové kůry
diencefalon-mesencefalon okulocefalický vertikální opakované pohyby hlavou záklon hlavy-předklon hlavy konjugovaný pohyb bulbů v opačném směru (baby–doll response) = při záklonu hlavy se pacient dívá směrem dolů poškození vestibulo-okulárních struktur nelze je vybavit při plném vědomí, jsou inhibovány z pohledových center
paralýza vertikálního reflexu při zachovalém horizontálním = krvácení do thalamu a komprese horní části mozkového kmene
mesencefalon-pons (střední mesencefalon) pupilární jednostranný osvit oka standardní reakce = zúžení zornice stejnostranně (přímý reflex) i kontralaterálně (nepřímý reflex)
mesencefalon-pons (horní pons) korneální jednostranné podráždění rohovky kouskem vaty standardní reakce = sevření víček obou očí (opět přímý a nepřímý dle strany) léze n. trigeminus, n. facialis, n. oculomotorius oboustranně nevýbavný při závažném poškození mozkového kmene
mesencefalon-pons (střední pons) masseterový poklep kladívka přes prst na střed brady při pootevřených ústech stah žvýkacích svalů zánik v hlubokém kómatu vlivem atonie svalů, častá je v komatu hyperreflexie
mesencefalon-pons (dolní pons) okulocefalický horizontální pohyb hlavou pacienta zprava doleva konjugovaný pohyb bulbů v opačném směru = hlavu natočím vlevo – pacient se dívá vpravo výbavné = difúzní poškození hemisfér
jednostranné = okluze a.basilaris, krvácení do mozečku, hematomy zadní jámy lební
oboustranné = primární léz pons, otrava barbituráty, transtentoriální herniace
disociace = obrny okohybných nervů
výbavné/hyperaktivní = primární hemisférální strukturální léze nebo difúzní hemisférální poškození (vylučuje postižení kmenu na úrovni okohybných jader)
jednostranné vymizení = homolaterální léze n. abducens
pons-bulbus okulokardiální tlak prstů na bulby při zavřených očích zpomalení srdeční frekvence, přítomné opakovaně, min. o 15 tepů/min
CAVE!!! Pouze u monitorovaných pacientů, u ICHS může vyvolat zástavu!
léze pons, léze n. trigeminus (fraktury očnice) maximální reflexní odpověď v prvních 20 sekundách; při plném vědomí doprovází nausea, výbavnost pouze tohoto reflexu je známkou nepříznivé prognózy
medulla oblongata kašlací a dávivý reflex nevybavujeme cíleně dávení/kašel při zavádění endotracheální kanyly


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • CMP manuál
  • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA a Petr MARUSIČ, et al. Neurologie. - vydání. Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 9788075536815.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]