Konglutinace

Z WikiSkript

Jedná se o zcela fyziologický stav, kdy je přetažení dostatečně široké předkožky penisu omezené nebo v danou chvíli nemožné.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Na penisu mezi glandem a vnitřním listem předkožky přetrvává slepení.

CAVE!!! Omezené přetažení je u konglutinace dáno pouze zmíněným slepením a ne zúžením periferní části předkožky jako je tomu v případě fimózy.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

S věkem dochází spontánně k postupnému uvolňování, ve většině případů není třeba aktivně zasahovat (pokud nejsou problémy s odtokem moči atp.). Doporučuje se pravidelná hygiena a nenásilně přetahovat předkožku.[1] Uvolnění pomocí nástroje (tzv. disoluce) se v dnešní době nedoporučuje. První dny po zákroku je místo velmi bolestivé, menší dítě proto často nespolupracuje, což znemožňuje nutnou hygienickou péči.[2] Zbytkovou konglutinaci můžeme rozrušit ve školním věku, pokud přetrvává malé reziduum do období puberty či dospívání, pak k jeho rozrušení dojde při prvním pohlavním styku.

Zcela mylná je představa, že předkožka musí být volná co nejdříve, aby nebyla zanedbávána hygiena. Část předkožkového vaku, kde je přítomna konglutinace, je uzavřena sterilně, neprobíhá zde chronické dráždění epitelu a obava z kancerogenního působení není na místě.[3]

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Souvisí zejména s discizí − vznik jizevnaté fimózy, balanitida, opětovné slepení.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. DRLÍK, Marcel, Zdeněk DÍTĚ a Radim KOČVARA. Nejčastější problémy v dětské andrologii. Urologie pro praxi [online]. 2013, roč. 14, vol. 3, s. 109-113, dostupné také z <https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2013/03/04.pdf>. ISSN 1803-5264. 
  2. KŘÍŽ, Jan. Péče o zevní genitál chlapce. Pediatrie pro praxi [online]. 2013, roč. 14, vol. 1, s. 16-17, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/01/04.pdf>. ISSN 1803-5299. 
  3. ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.