Kyretáž

Z WikiSkript

(přesměrováno z Kyretáž dělohy)

Kyretáž (od fr. curette, od curer vyškrabovat, čistit) je krátký gynekologický chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Kyreta děložní

Výkon je indikován k zástavě silného děložního krvácení menstruačního charakteru, k diagnostice nitroděložních patologií (polyp, myom, nádor, zbytky po porodu, nebo potratu aj.) nebo jako součást hysteroskopického výkonu.

Získaný vzorek se zpravidla odesílá k histologickému vyšetření.

Hysteroskopie je nyní preferovanější a bezpečnější variantou kyretáže. Hysteroskopický výkon je prováděn za optické kontroly.

V minulosti byla kyretáž známá především jako metoda chirurgické interrupce. Tato metoda je nyní nahrazena bezpečnější vakuumaspirací a nechirurgickými metodami interrupce.


Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Komplikace se u kyretáže vyskytují zcela ojediněle. Možné komplikace plynou z podání celkové anestezie i z výkonu samotného. Může dojít k trombóze či embolii, dále pak k perforaci dutiny děložní, silnému krvácení, proniknutí do jiných orgánů dutiny břišní pro abnormální anatomické poměry v dutině děložní nebo v dutině břišní.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ, et al. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 508 s. ISBN 978-80-247-2832-2.