Hysteroskopie

From WikiSkripta

Hysteroskopie patří do endoskopických metod. Jedná se buď o diagnostickou metodu, kdy je pomocí hysteroskopu prohlédnut kanál děložního hrdla a děložní dutina, následně doplněno odběrem vzorku tkáně (biopsie). Může být ale také operační metodou, kdy je možno provést např. odstranění polypu, myomu z dutiny děložní, rozrušení drobnějších srůstů. Rozsáhlé výkony v dutině děložní jsou pak nazývány transcervikální chirurgií.

Schéma hysteroskopie

Indikace[edit | edit source]

Hysteroskopický obraz myomu
 • Abnormální děložní krvácení – nepravidelné, netypické, silné. (např. děložní polyp nebo myom).
 • Abnormální ultrazvukový obraz dutiny děložní.
 • Sekundární dysmenorrhoea – nově vzniklé bolesti při menstruaci.
 • Postmenopauzální krvácení – vždy důvodem k hysteroskopii (včasná dg. karcinomu dutiny děložní).
 • Infertilita a sterilita – děložní příčiny až v 5–7 % případů (nález polypu, myomu, chronického zánětu, srůstů atd.).
 • Lokalizace, úprava polohy a extrakce nitroděložního tělíska.
 • Kontrola po operacích na děloze.
 • Odstranění reziduí po potratu a porodu.
 • Hysteroskopická sterilizace –zavedení spirálek oboustranně do vejcovodů, které se zde zajizví a způsobí neprůchodnost vejcovodů.
 • Vaginoskopie – bez porušení hymen (u panen), možná extrakce cizích těles z pochvy.

Provedení[edit | edit source]

Jednotlivým typům hysteroskopie dle rozsahu je také přizpůsobeno instrumentárium, od tenkých diagnostických hysteroskopů po hysteroskopy s pracovním kanálem či přímo resektoskopy s resekční kličkou. Metoda je pro svou miniinvazivitu využívána v gynekologii z celé řady důvodů. Může být provedena v celkové anestezii za jednodenní hospitalizace nebo od roku 2009 v ambulantním režimu, kdy je výkon proveden bez anestezie v civilním oděvu, a tedy s naprosto minimální zátěží pro pacientku. Pro ambulantní výkon jsou vhodné výkony s menším rozsahem, ty tvoří asi 95 % všech výkonů. Ostatní je vhodné pro jejich větší rozsah absolvovat v celkové anestezii.

Provedení hysteroskopie


Diagnostická hysteroskopie s nálezy


Kontraindikace[edit | edit source]

Absolutní: celkově špatný stav pacientky nedovolující zákrok, poševní nebo pánevní infekce, těhotenství.

Relativní: silné děložní krvácení (znemožňuje vizualizaci a lokalizace zdroje).

Komplikace[edit | edit source]

Iatrogenní mechanická poranění, fluid overload syndrom, v souvislosti s anestezií

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HOLUB, Zdeněk a David KUŽEL, et al. Minimálně invazivní operace v gynekologii. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0834-5.
 • PÉREZ-MEDINA, Tirso a Enrique Cayuela FONT. Diagnostic and operative hysteroscopy. 2. vydání. New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012. ISBN 978-93-80704-69-2.
 • KOVÁŘ, P. Hysteroskopie v ambulantním režimu v podmínkách gynekologické ordinace. Čes Gynek. 2010, roč. 75, vol. 6, s. 506-512, ISSN 1210-7832. 
 • KOVÁŘ, P, J KUČEROVÁ a M SZEWCZYK. Ambulantní hysteroskopická sterilizace systémem Essure – nová technologie permanentní antikoncepce. Prakt Gyn. 2013, roč. 17, vol. 3, s. 220-225, ISSN 1801–8750. 
 • DAŇKOVÁ KUČEROVÁ, J, P KOVÁŘ a T ADAMUS. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek. Prakt Gyn. 2014, roč. 18, vol. 1, s. 71-74, ISSN 1801–8750.