Hysteroskopie

Z WikiSkript


Schéma hysteroskopie

Hysteroskopie patří do endoskopických metod. Jedná se buď o diagnostickou metodu, kdy je pomocí hysteroskopu prohlédnut kanál děložního hrdla a děložní dutina, následně doplněno odběrem vzorku tkáně (biopsie). Může být ale také operační metodou, kdy je možno provést např. odstranění polypu, myomu z dutiny děložní, rozrušení drobnějších srůstů. Rozsáhlé výkony v dutině děložní jsou pak nazývány transcervikální chirurgií.

Jednotlivým typům hysteroskopie dle rozsahu je také přizpůsobeno instrumentárium, od tenkých diagnostických hysteroskopů po hysteroskopy s pracovním kanálem či přímo resektoskopy s resekční kličkou. Metoda je pro svou miniinvazivitu využívána v gynekologii z celé řady důvodů. Může být provedena v celkové anestezii za jednodenní hospitalizace nebo od roku 2009 v ambulantním režimu, kdy je výkon proveden bez anestezie v civilním oděvu, a tedy s naprosto minimální zátěží pro pacientku. Pro ambulantní výkon jsou vhodné výkony s menším rozsahem, ty tvoří asi 95 % všech výkonů. Ostatní je vhodné pro jejich větší rozsah absolvovat v celkové anestezii.Provedení[upravit | editovat zdroj]

Toto video schématicky znázorňuje provedení hysteroskopie, níže naleznete real time video s různými nálezy v rámci diagnostického výkonu.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Hysteroskopický obraz myomu
Abnormální děložní krvácení
Každé krvácení, které je nepravidelné, netypické, silné. Může být způsobeno přítomností např. polypu nebo myomu v dutině děložní.
Abnormální ultrazvukový obraz dutiny děložní
Atypický obraz sliznice dutiny děložní při ultrazvukovém vyšetření.
Sekundární dysmenorrhoea
Nově vzniklé bolesti při menstruaci.
Postmenopauzální krvácení
Je vždy důvodem k hysteroskopii, může být včasně diagnostikován karcinom dutiny děložní.
Infertilita a sterilita
Děložní faktor v příčině neplodnosti se vyskytuje až v 5–7 % případů, nejčastěji nález polypu, myomu, chronického zánětu, srůstů v dutině děložní.
Lokalizace, úprava polohy a extrakce nitroděložního tělíska
Při potížích při zavedeném nitroděložním tělísku je pomocí hysteroskopie umožněno přesvědčit se o správné poloze tělíska, dále je umožněno jeho polohu upravit.
Kontrola po operacích na děloze
Kontrola dutiny děložní např. po odstranění myomů a průniku do dutiny děložní v předchozím operačním výkonu.
Rezidua po potratu a porodu
Je možné odstranit drobné zbytky tkání po porodu a potratu, kterých není schopna se děloha sama zbavit.
Hysteroskopická sterilizace
Nově i v ČR je možná hysteroskopická sterilizace systémem Essure. Jedná se o zavedení spirálek oboustranně do vejcovodů, které se zde zajizví a způsobí neprůchodnost vejcovodů.
Vaginoskopie
U pacientek, které jsou panny, je možno bez porušení hymenálního prstence prohlížet pochvu, je možná extrakce cizích těles z pochvy.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Absolutní
 • celkově špatný stav pacientky nedovolující zákrok
 • poševní nebo pánevní infekce
 • těhotenství
Relativní
 • silné děložní krvácení − znemožňuje vizualizaci a lokalizace zdroje

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • iatrogenní mechanická poranění
 • fluid overload syndrom
 • v souvislosti s anestezií


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HOLUB, Zdeněk a David KUŽEL, et al. Minimálně invazivní operace v gynekologii. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0834-5.
 • PÉREZ-MEDINA, Tirso a Enrique Cayuela FONT. Diagnostic and operative hysteroscopy. 2. vydání. New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012. ISBN 978-93-80704-69-2.
 • KOVÁŘ, P. Hysteroskopie v ambulantním režimu v podmínkách gynekologické ordinace. Čes Gynek. 2010, roč. 75, vol. 6, s. 506-512, ISSN 1210-7832. 
 • KOVÁŘ, P, J KUČEROVÁ a M SZEWCZYK. Ambulantní hysteroskopická sterilizace systémem Essure – nová technologie permanentní antikoncepce. Prakt Gyn. 2013, roč. 17, vol. 3, s. 220-225, ISSN 1801–8750. 
 • DAŇKOVÁ KUČEROVÁ, J, P KOVÁŘ a T ADAMUS. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek. Prakt Gyn. 2014, roč. 18, vol. 1, s. 71-74, ISSN 1801–8750.