Vývojové vady dělohy a pochvy

Z WikiSkript

Mezi vnitřní pohlavní orgány ženy patří děloha, pochva, vaječníky a vejcovody. Mají zejména reprodukční funkci. V průběhu jejich vývoje může dojít ke vzniku vývojových vad, v důsledku kterých nastávají problémy s těhotenstvím nebo menstruací. Častěji také dochází například k potratu plodu.

Vývoj pohlavního systému ženy[upravit | editovat zdroj]

Postupně dochází k přeměně tzv. indiferentního (bezpohlavního) stádia v ženu. Při vzniku vývojové vady nastává porucha splynutí Müllerových (paramesonefrických) vývodů – ductus Mülleri. Nejčastěji jsou zjištěny sonograficky. Podobné pohlavní kanálky, jež determinují muže a vznikají z mesonefros, se označují jako ductus Wolffi. Embryonálně se zakládají dva každé tyto vývody (tedy jeden pár od každého typu), v průběhu času hormonálním řízením uvedené struktury involují a spojují se za vzniku jedince s přesně určeným pohlavím. Pro ductus Mülleri platí, že se vyvíjí ze speciální struktury – paramesonefrického hrbolku. Kraniálnější část tvoří vaječníky, kaudálnější dělohu a pochvu.

Variace tvaru dělohy[upravit | editovat zdroj]

Odchylky ve tvaru dělohy jsou relativně četné (vyskytují se přibližně ve dvou procentech). Nezpůsobují neplodnost, ale obvykle komplikují porod. Mezi ty nejčastější patří:

  • uterus arcuatus – uprostřed děložního dna je vkleslina, děloha má obloukovitý nebo srdcovitý tvar;
  • uterus bicornis – děloha má rozdělený krček nebo čípek, zcela běžně k nalezení u hlodavců;
  • uterus subseptus – dochází k částečnému přepažení dělohy, přepážka prochází ze dna do dutiny uteru;
  • uterus septus – děloha je úplně přepažená v longitudinálním směru;
  • uterus bipartitus – vznikají dvě děložní těla se společným hrdlem;
  • uterus duplex – děloha je kompletně zdvojená, eventuálně včetně vaginy.
Poruchy vývoje dělohy

Vady dělohy vycházející z uterus bicornis[upravit | editovat zdroj]

U ženy se může vyskytnout více vývojových vad najednou. U uterus bicornis cum cornu rudimentario dochází navíc ke zmenšení až zániku jednoho děložního rohu. Uterus duplex asymmetricus označuje zdvojenou a nesouměrnou dělohu. V případě uterus unicornis je přítomný jeden děložní roh, z něhož přímo ústí vejcovod.

Hypoplasia uteri[upravit | editovat zdroj]

Děloha má normální tvar, ale je menšího vzrůstu a nedostatečně vyvinutá. Zpravidla nastávají komplikace v těhotenství, je zvýšeno riziko potratu plodu. Po proběhlém těhotenství se stav může upravit vlivem hormonálního působení.

Vady pochvy[upravit | editovat zdroj]

Pochva se vyvíjí společně s dělohou skrze canalis uterovaginalis. Může u ní proto dojít podobně k přepažení (septaci) nebo zdvojení některé její části. Popisujeme agenesis vaginae – vrozené nevyvinutí pochvy – a atresia vaginae – nevytvoření komunikačního kanálu uvnitř dělohy. V případě atresia cervicis nevzniká mezi pochvou a děložním krčkem, při atresia hymenalis (též hymen imperforatus) je neprůchodná panenská blána.

Atresia hymenalis[upravit | editovat zdroj]

Tato vada lze diagnostikovat již u novorozence. Klinicky se projevuje hromaděním hlenu a menstruační krve v pochvě (hematokolpos) a bolestí v hypogastriu (pochopitelně až s nástupem menstruace v pubertě). V krajním případě může dojít až k ruptuře (roztržení) dělohy. Terapií je chirugický zákrok – vytvoření odtokového otvoru v hymen. Je prováděna křížová incize (naříznutí) tlusté fibrózní struktury panenské blány. Termíny hematometra a hematosalpinx označují hromadění krve v děloze a vejcovodech.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vydání. Praha : Grada, 2013. 512 s. ISBN 978-80-247-4788-0.
  • SADLER, Thomas. Langmanova lékařská embryologie. 10. vydání. Praha : Grada, 2011. 432 s. ISBN 978-80-247-2640-3.