Leydigove bunky

Z WikiSkript
Heslo
Preparát varlate prasete divokého; Leydigovy buňky (7)

Leydigove bunky sú zaguľatené či polygonálne bunky interstícia semenníkov s centrálne uloženým jadrom a eozinofilnou cytoplazmou. Ich hlavnou funkciou je produkcia mužských pohlavných hormónov, najmä testosterónu. Ich funkcia je ovplyvňovaná luteinizačným hormónom predného laloku hypofýzy, v tehotenstve placentárnym gonádotropným hormónom.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.