Likvorové syndromy

From WikiSkripta


Při interpretaci množství buněk v likvoru a hodnot koncentrace celkové bílkoviny v likvoru se popisují tyto syndromy:

 • Syndrom proteinocytologické disociace – zvýšená koncentrace celkových bílkovin (hyperproteinorachie) a normální počet elementů (oligocytóza) – typický nález pro blokádu likvorových cest např. nádorem, někdy u roztroušené sklerózy a v terminální fázi zánětu.
 • Syndrom proteinocytologické asociace – zvýšená koncentrace celkové bílkoviny (hyperproteinorachie) a zmnožení elementů (pleocytóza). Typicky se vyskytuje u neuroinfekce.
 • Syndrom cytoproteinové disociace – zvýšený počet elementů (pleocytóza) a normální koncentrace bílkoviny (normoproteinorachie) – častý nález v počáteční fázi zánětu.
Diferenciální diagnostika likvorových nálezů při nejčastějších infekčních onemocněních CNS
Onemocnění Počet buněk v μl Typ buněk Celková bílkovina Glukóza Chloridy Kultivace
Akutní bakteriální meningitida 500–20 000 neu ↑↑ ↓ až ↓↓ norma +
Akutní virová meningitida 50–1000 lym, mono (↑) (↓) norma (+)
Chronická infekce CNS ↑↑ lym, mono ↑↑ ↓↓ norma
TBC 50–1000 lym, neu ↑↑ ↓↓ +
Mozkový absces 5–100 neu, mono ↑↑ norma norma
Virové encefalitidy 5–100 mono (↑) norma norma
Akutní polyradikuloneuritida norma mono ↑↑ norma norma
Doplněno dle: LOBOVSKÁ, Anna. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. s. 36. ISBN 80-246-0116-8.

.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

 • FIALOVÁ, L. a M VEJRAŽKA. Základní vyšetření mozkomíšního moku [online]. ©2005. Poslední revize 2008, [cit. 8. 9. 2009]. <https://el.lf1.cuni.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ADAM, P, et al. Cytologie mozkomíšního moku (CD-ROM). 1. vydání. Praha : SEKK, 2000. 
 • AMBLER, Z, J BEDNAŘÍK a E RŮŽIČKA. Klinická neurologie – část obecná. 1. vydání. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-556-6.
 • GLOSOVÁ, L. Cytologický atlas mozkomíšního moku. 1. vydání. Praha : Galén, 1998. ISBN 80-85824-70-1.
 • KALA, M. a J MAREŠ. Lumbální punkce a mozkomíšní mok. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-568-0.
 • MASOPUST, J. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I. a II. část. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-650-3.
 • NEVŠÍMALOVÁ, S, E RŮŽIČKA a J TICHÝ, et al. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-160-2.
 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.
 • RACEK, Jaroslav, et al. Klinická biochemie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 329 s. s. 276-277. ISBN 80-7262-324-9.
 • ŠTERN, P, et al. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1025-2.
 • ZIMA, T, et al. Laboratorní diagnostika. 1. vydání. Praha : Galén – Karolinum, 2002. ISBN 80-7262-201-3.