Mikrohematurie

Z WikiSkript
Heslo

Mikroskopická hematurie (mikrohematurie) je patrná jen při vyšetření močového sedimentu mikroskopem (srov. erytrocyturie). Opakem je makrohematurie.

Odkazy

Související články

Zdroje

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. ISBN 978-80-7345-166-0.