Mrtvý prostor

Z WikiSkript
Heslo


Mrtvý (dýchací) prostor představuje tu část vdechnutého vzduchu, která se neúčastní výměny plynů v alveolech. Je velmi důležitý pro adekvátní (fyziologickou) výměnu dýchacích plynů v plicích. Tento prostor zahrnuje oblast dýchacích cest až po terminální bronchioly. Jeho objem je cca 150 ml.
Platí následující rovnice:

V_T = V_D + V_A

VT....dechový objem
VD....objem mrtvého prostoru (Volume Dead)
VA....alveolární objem


Při umělém prodloužení dýchacích cest vzniká artificiálně zvětšený mrtvý prostor. Platí o kolik zvětšíme objem dýchacích cest, o tolik vzroste mrtvý prostor a k plicím se dostane méně vzduchu.

Odkazy

Souvisejicí články

Použitá literatura

  • MOUREK, Jindřich. Fyziologie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. 222 s. sv. 2. ISBN 80-247-3918-X.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a. s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.