Národní zdravotní služba

From WikiSkripta

Národní zdravotní služba je zdravotnický systém, kdy je zdravotnictví financováno z daní, tj. prostřednictvím státního rozpočtu. Zdravotnictví je politicky determinováno – stát garantuje určitý balík služeb, vlastní většinu zdravotnických zařízení, zejména nemocnic. Jedná se o státní (centralizované) zdravotnictví. Mezi znaky patří hlavně dostupnost zdravotní péče a rovný přístup ke všem obyvatelům.

Modely národní zdravotnické služby[edit | edit source]

Podle existence (resp. neexistence) soukromého sektoru lze národní zdravotní službu rozdělit do dvou modelů
 1. Semaškův model:
  • v bývalém SSSR a zemích sovětského bloku, nyní na Kubě;
 2. Beveridgův model:
  • Velká Británie, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie aj.;
  • platí stejné principy jako u Semaškova modelu;
  • rozdíl oproti Semaškovu modelu: soukromé zdravotní služby existují, mají však doplňkový charakter, obvykle tvoří 15–20 % zdravotní péče, jejich podíl však roste, navíc lze uzavřít soukromé zdravotní pojištění;
  • určitá míra spoluúčasti však existuje (léky, zubní péče, hospitalizační a ambulantní poplatky);
  • v současnosti trend k decentralizaci rozhodování na regiony až obce.

Výhody[edit | edit source]

 • garance dostupnosti veškeré potřebné zdravotní péče státem;
 • rovnost v přístupu k péči;
 • všeobecná dostupnost základních služeb;
 • úspornost, nižší celkové náklady;
 • menší administrativní zatížení lékařů;
 • snadnější makroekonomická regulace;
 • důležitý prvek národní ekonomiky, stát poskytuje zaměstnání zdravotnickým pracovníkům.

Nevýhody[edit | edit source]

 • dlouhé čekací doby na ambulantní specializované služby a drahé výkony;
 • omezená svobodná volba lékaře a zdravotnického zařízení;
 • různá úroveň nemocnic z hlediska komfortu pacientů.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • Výukové materiály Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK [1];
 • přednáška „Zdravotnické systémy“, PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.