Tržní zdravotnictví

From WikiSkripta

Tržní zdravotnictví je zdravotnický systém založený na individuální odpovědnosti občanů. Stát negarantuje zdravotní péči pro všechny, pouze pro některé sociální skupiny, a to formou státních zdravotnických programů. Týkají se důchodců nad 65 let a chudých lidí, tj. těch, jejichž příjem je nižší než oficiálně stanovená hranice životního minima a některých dalších skupin. Náklady na zdravotnictví jsou hrazeny z komerčního (soukromého) zdravotního pojištění. Veřejné (povinné) zdravotní pojištění neexistuje. Modelovým příkladem je tržní zdravotnictví USA (liberální model zdravotnictví).

Státní zdravotnické programy v USA[edit | edit source]

Ze státních programů je hrazena téměř polovina veškeré zdravotní péče.

Medicare
 • Důchodci, tělesně postižení;
 • významná spoluúčast v ambulantní péči, stejné podmínky ve všech státech USA.
Medicaid
 • Základní péče pro chudé;
 • rozdíly mezi jednotlivými státy.
Veterans Health care Administration
 • Pro vojáky, válečné veterány a jejich rodiny, vysoké státní úředníky.
Indian Health Care
 • Pro původní americké obyvatele, Indiány a Eskymáky;
 • zdravotní péče poskytována bezplatně.
Neodkladná péče v ohrožení života
 • Není bezplatná, musí být však vždy poskytnuta, a to bez ohledu na solventnost pacienta.

Soukromé zdravotní pojištění v USA[edit | edit source]

Zdravotní pojištění v USA je dobrovolné a nenárokové. Pojišťovna nemá povinnost žadatele pojistit resp. pojistit v plném rozsahu, v případě již existujících zdravotních problémů žadatele. Existuje ve dvou formách, a to jako zaměstnanecké nebo individuální zdravotní pojištění.

Zaměstnanecké zdravotní pojištění[edit | edit source]

 • Tato forma pojištění se týká 2/3 všech pojištěných;
 • hrazeno zaměstnavateli, kteří v rámci svých sociálních programů dobrovolně hradí zdravotní pojištění svým zaměstnancům;
 • rozsah je různý.

Individuální zdravotní pojištění[edit | edit source]

 • Tento typ pojištění se týká asi 5 % populace;
 • je přizpůsobeno míře individuálního rizika;
 • různý rozsah, často kryje pouze hospitalizaci.
 • zdravotní pojištění v plném rozsahu je velmi nákladné, mnoho lidí má sjednáno pouze částečné pojištění, pojistné podmínky jsou komplikované, často klientům ne zcela jasné.

Výhody tržního zdravotnictví[edit | edit source]

 • Vysoká kvalita péče (za podmínky dostatečného rozsahu pojistky);
 • více peněz pro vědu a medicínský výzkum;
 • rychlé uplatňování nových technologií a výsledků výzkumu v praxi;
 • sledování kvality péče, tlak na její zvyšování;
 • vysoké příjmy lékařů.

Nevýhody tržního zdravotnictví[edit | edit source]

 • Sociální nerovnost a nedostatečná dostupnost zdravotní péče;
 • 17 % Američanů nemá zajištěné zdravotní pojištění (tj. 47 miliónu nepojištěných, z toho 8,6 miliónů dětí), týká se to rodin s nižším příjmem, mladých lidí do 25 let, zaměstnanců malých firem;
 • „podpojištění“ – jenom částečné pojištění, které v praxi nestačí na krytí nezbytné péče (střední třída);
 • nákladnost a vysoká cena: náklady na zdravotnictví v USA jsou větší než 17 % HDP;
 • poskytování nadbytečné péče lidem se sjednaným pojištěním;
 • soudní spory;
 • vysoké administrativní náklady;
 • závažná nemoc vnímána jako ekonomické ohrožení jednotlivce i rodiny, je to nejčastější příčina osobních bankrotů.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • Výukové materiály Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK [1];
 • přednáška „Zdravotnické systémy“, PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.