Nejčastější příčiny morbidity a mortality u dětí

Z WikiSkript

Demografie a statistika[upravit | editovat zdroj]

 • 2006: v ČR cca 2,2 mil. dětí (do 19. narozenin)
 • počet novorozenců – 2018: 114 000, 2006: 105 831, 2004: 97 664, 2003: 93 685
 • kojenecká úmrtnost – 2018: 2,5 ‰, 2006: 3,3 ‰, 2003: 3,9 ‰
 • z pohledu pediatrů demografický vývoj nepříznivý (v r. 1993 se narodilo 135 tis. dětí)

Novorozenecká úmrtnost (NÚ)[upravit | editovat zdroj]

 • Celková NÚ = zemřelí novorozenci (do 28. dne života)/ všichni živě narození
 • Časná NÚ = zemřelí novorozenci do 7. dne života/ všichni živě narození
 • Pozdní NÚ = zemřelí novorozenci od 8. do 28. dne života/ všichni živě narození
 • Mrtvorozenost = porody mrtvého novorozence/všechny porody
 • Perinatální úmrtnost = součet mrtvorozenosti a časné neonatální úmrtnosti
 • Postneonatální úmrtnost = podíl dětí zemřelých po 28. dnu do 1. roku/ všichni živě narození
 • Kojenecká úmrtnost = součet úmrtnosti novorozenecké a postneonatální
  • počet dětí živě narozených, které se nedožijí 1. narozenin
  • pro statistiky – počet zemřelých na 1000 živě narozených
  • pokles mortality v 50. letech (ATB terapie, zavedení očkování)
  • v r. 1991 kojenecká mortalita 9 promile (historicky první pokles pod 10 promile)

Nejčastější příčiny úmrtí[upravit | editovat zdroj]

pod jeden rok věku[upravit | editovat zdroj]

 1. perinatální příčiny (nedonošenci apod.) až 50 %
 2. kongenitální malformace, deformace, chromozomální abnormality (25 %)
 3. respirační příčiny (5 %)
 4. SIDS
 5. zranění a nehody
 6. infekce a choroby oběhového systému

1–4 roky[upravit | editovat zdroj]

 1. úrazy
 2. kongenitální malformace, deformace, chromozomální abnormality
 3. maligní tumory
 4. vraždy
 5. srdeční poruchy

5–9 let[upravit | editovat zdroj]

 1. úrazy
 2. maligní tumory
 3. kongenitální malformace, deformace, chromozomální abnormality
 4. vraždy
 5. srdeční poruchy

10–19 let[upravit | editovat zdroj]

 1. úrazy
 2. sebevraždy
 3. vraždy
 4. maligní tumory
 5. srdeční poruchy

Morbidita (nemocnost) dětí a dospívajících[upravit | editovat zdroj]

 • nárůst alergií – na 1000 dětí ve věku do 14 let 108 alergiků (+10 oproti r. 2001)
 • problémy psychosociální, psychiatrické – nárůst od předškolního věku
 • chronické choroby – paradox spojený se zvýšenou kvalitou péče o závažné nemoci (zvládnutí stavů dříve nevyléčitelných), genetické faktory kombinované se zevními (DM 1. typu), nové diagnostikovatelné a léčitelné nemoci (dědičné poruchy metabolismu)
 • nemoci pohybového ústrojí – zejména u dospívajících
 • poruchy výživy – všechny věkové kategorie
 • nová „morbidita“ mladistvých – těhotenství: r. 2003 porodilo 26 děvčat mladších 15 let a 909 děvčat mladších 18 let
 • na JIRP kliniky ročně asi 80 otrav, u dospívajících hlavně alkohol

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • dříve: očkování, výživa, hyg. návyky
 • dnes: úrazová prevence, správný životní styl (moving school, …)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-438-6.