Odmítnutí zdravotní péče

Z WikiSkript

Odmítnutí zdravotního výkonu pacientem[1], pokud nejde o služby poskytované bez souhlasu, upravuje Zákon o zdravotních službách, § 34, odst. (3)[2]. Jde o situace, kdy pacient odmítá výkon nebo některou jeho část, či si přeje provést jinou metodu, která je sice lege artis, ale není v benefitech a rizicích srovnatelná s navrhovanou alternativou. Pacient pak musí provést písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb (tzv. negativní revers). Jeho součástí je[1]:

  • poučení pacienta o aktuálním zdravotním stavu,
  • opakované (tj. alespoň 2×) vysvětlení, co pro něj nepodstoupení výkonu znamená,
  • vyjmenovaní veškerých rizik (třeba i včetně případného úmrtí, hrozí-li),
  • místo prohlášení a podpis pacienta.

Odmítá-li pacient i po poučení výkon, ale zároveň odmítá i podepsat negativní revers, provede se do dokumentace záznam za přítomnosti svědka.

Svévolné opuštění zdravotnického zařízení[upravit | editovat zdroj]

Při svévolném opuštění zdravotnického zařízení pacientem má poskytovatel zdravotní péče kontaktovat osobu pacientem určenou (není-li, tak osobu blízkou) a Policii ČR (pouze ohrožuje-li pacient opuštěním zdraví své či okolí)[1].


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c TĚŠINOVÁ, Jolana. Základní principy a terminologie v medicínském právu [přednáška k předmětu Veřejné zdravotnictví a medicínské právo, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.3.2014. 
  2. Česká republika. Zákon o zdravotních službách. 2011. 372/2011 Sb., odst. 3. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372>.